Naše projekty

Slovenské inštitúty v zahraničí

Foto: Slovenské inštitúty v zahraničí

Spolupráca Hudobného centra so Slovenskými inštitútmi v zahraničí je v rámci šírenia a propagovania slovenskej hudobnej kultúry v zahraničí logická a aj úspešná organizáciou koncertných podujatí na ich pôde.

Cieľom dramaturgie koncertov je prezentovať slovenské interpretačné umenie s ohľadom na špecifiká krajiny, v ktorej slovenské inštitúty pôsobia. Okrem štandardných koncertov vážnej hudby, predovšetkým komorného charakteru, realizujeme aj hudobné programy k prehliadkam iných druhov umení napríklad vernisáže, audiovizuálne prehliadky, komponované programy literárno-hudobného charakteru či iné projekty.

Pravidelne spolupracujeme so SI v nasledujúcich štátoch: Česká republika (Praha), Rakúsko (Viedeň), Maďarsko (Budapešť), Poľsko (Varšava), Taliansko (Rím), Francúzsko (Paríž), Nemecko (Berlín) a Rusko (Moskva).

V prípade otvorenia ďalších inštitútov sa rozvinie spolupráca aj s týmito krajinami (Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, V. Británia...).

Prezentácia programov akceptuje charakter podujatí, ktoré reflektujú významné udalosti a výročia krajiny, štátne sviatky, výročia historických a umeleckých osobností...

Návštevníkmi podujatí slovenských inštitútov v zahraničí sú členovia diplomatického zboru, prominentní hostia zo všetkých oblastí života a slovenské minority žijúce v zahraničí, ale i široká hudbymilovná verejnosť.

Kontakt:
tel. + 421 220470240, +421 220470230

Aktualizované: 12. 09. 2017