Naše projekty

Koncerty na Slovensku

Foto: Koncerty na Slovensku

V spolupráci s miestnymi organizátormi kultúrneho diania i s príležitostnými usporiadateľmi kultúrnych podujatí spolupracuje Hudobné centrum na realizovaní nielen jednotlivých akcií, ale dramaturgicky a metodicky usmerňuje partnerov aj pri príprave väčších cyklických podujatí, ako sú tradičné cykly koncertov Hudobnej jari, letné hudobné festivaly či medzinárodné festivalové podujatia. Okrem koncertných vystúpení Hudobné centrum realizuje kompono- vané literárno-hudobné programy, ktoré v sebe spájajú dve zložky – hudobnú a slovesnú. Ich prezentácia má v pôsobnosti Hudobného centra dlhoročnú tradíciu a kladie dôraz na vhodne zvolenú dramaturgiu a súlad uvedených zložiek. Predstavuje špičkových umelcov hudobného i slovesného žánru, kde umelecké slovo zdôrazňuje myšlienku hudobnej skladby a zároveň umocňuje v poslucháčovi hlboký estetický zážitok. V rámci tejto kategórie okrem vytvorených programov s určitým obsahovým hudobným a dramatickým zameraním ponúkame i poetické pásma a programy usporadúvané k rôznym spoločenským a historickým udalostiam, výročiam skladateľov, významným osobnostiam a historickým dejateľom, napr. Sviatok sv. Cyrila a Metoda, SNP, Deň Ústavy a iné, s prihliadnutím na prezentáciu pôvodnej slovenskej tvorby. V súčinnosti s hudobnými súbormi, hudobníkmi a majstrami hovoreného slova patria tieto programy k obohacujúcim a interaktívnym prvkom nášho kultúrneho života.

V prípade záujmu o sprostredkovanie koncertov, alebo komponovaných literárno-hudobných programov pre Vami špecifikovanú príležitosť sa na nás obráťte so svojimi požiadavkami. Radi Vám v Hudobnom centre poradíme a vybavíme Vaše objednávky.

Kontakt:

e-mail: hchc.sk

 

Aktualizované: 14. 11. 2018