Naše projekty

Pro Musica Nostra Nitriensi

Foto: Pro Musica Nostra Nitriensi

Medzinárodný festival PRO MUSICA NOSTRA NITRIENSI, ktorý sa uskutoční v dňoch 30.9 – 6. 10. 2019, vznikol z myšlienky založiť dlhodobú tradíciu podujatia zameraného na prezentáciu klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni v Nitrianskom kraji. Podujatie s medzinárodnou účasťou zároveň predstaví publiku vybrané historické pamiatky tohto regiónu ako netradičné koncertné priestory.

Hudobné centrum v Bratislave a Európske fórum vínnej kultúry organizujú festival v spolupráci s vybranými mestami a obcami z regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja. V priebehu piatich dní sa Komárno, Palárikovo, Nitra, Beladice, Nové Zámky, Rúbaň a Belá premenia na miesta, ktoré návštevníkom sprostredkujú hudobné umenie nielen prostredníctvom koncertov, ale i vďaka jedinečnému vizuálnemu zážitku z najkrajších historických pamiatok regiónu.

 

Podujatie je realizované pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu

Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal. 

 

 

www.hc.sk

FB: www.facebook.com/hudobnecentrum

E-MAIL: promusicanostra@gmail.com

Aktualizované: 24. 02. 2020