Naše projekty

Súborné dielo Jána Levoslava Bellu

Foto: Súborné dielo Jána Levoslava Bellu

Tvorba slovenského skladateľa, organistu, dirigenta a pedagóga Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936) predstavuje nielen jeden z mnohých hudobných prejavov vyspelého romantizmu, spájajúci protikladné zložky hudobnej reči svojej doby do umelecky hodnotnej celostnej hudobnej vízie, ale z hľadiska novodobých dejín tvorí aj jeden zo základných pilierov slovenskej hudobnej kultúry. Bella počas svojho bohatého a pohnutého života pôsobil predovšetkým v chrámoch a školách habsburskej monarchie, no sníval skôr o koncertných sálach a operných domoch, do ktorých jeho diela prenikali len veľmi ťažko a sporadicky. Človeka však definuje tak jeho každodenná práca ako aj jeho sny, preto Bellovo dielo pokrýva celú paletu hudobných druhov a žánrov hudobného romantizmu. V katalógu jeho diel stojí hudba pre chrám vedľa hudby pre operný dom, hudba pre salón vedľa hudby pre študujúcu mládež, hudba určená pre vynikajúcich virtuózov a najlepšie súbory vedľa hudby písanej pre deti a amatérske orchestre.

Snahou súborného vydania diela Jána Levoslava Bellu je predložiť jeho umelecký odkaz najširšej hudbymilovnej verejnosti a zaplniť tak jedno z bielych miest hudobnej mapy strednej Európy i novodobých slovenských dejín.

Vladimír Godár

 

V edícii Súborné dielo J. L. Bellu doteraz vyšli tieto zväzky:

Skladby pre klavír

Skladby pre husle, violončelo (fagot, harmónium) s klavírnym sprievodom

Skladby pre organ

Sláčikové kvarteto g mol

Sláčikové kvarteto e mol v uhorskom štýle

Sláčikové kvarteto c mol

Sláčikové kvarteto B dur

Nokturno pre sláčikové kvarteto

Sláčikové kvinteto d mol

Komorná tvorba pre sláčikové nástroje

Piesne pre spev a klavír

Piesne pre nižší hlas a klavír

Requiem c mol

Jaroslav a Laura (operný fragment)

Missa in b

Aktualizované: 12. 09. 2017