Hudobné centrum

je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorej poslaním je podporovať slovenskú hudobnú kultúru

 

História štátnej inštitúcie zaoberajúcej sa organizovaním hudobného života na Slovensku začína roku 1969, keď bol založený Slovkoncert - umelecká agentúra garantujúca hudobné festivaly a jednotlivé koncerty v oblasti tzv. vážnej a tzv. populárnej hudby.

Koncertný život do roku 1969 spravovali viaceré inštitúcie, napr. Hudobná a artistická ústredňa a po roku 1958 Koncertná a divadelná kancelária. Od roku 1969 sa vďaka federatívnemu usporiadaniu Československej socialistickej republiky zvýšila a rozšírila právomoc slovenských inštitúcií, najmä v oblasti zahraničných aktivít. Tak sa Slovkoncert dostal do povedomia nielen v domácom prostredí, ale aj v medzinárodnej sieti umeleckých agentúr.

V roku 1997 sa Slovkoncert stal súčastou Národného hudobného centra, v rámci ktorého pribudlo novozaložené Oddelenie edičnej činnosti. V roku 1999 sa v rámci transformačných zmien v oblasti hudobnej kultúry táto inštitúcia pretransformovala na Hudobné centrum a pri tejto zmene bolo integrované Hudobné informačné stredisko, ktoré pôsobilo od roku 1964 na pôde Hudobného fondu. Roku 1999 bolo presunuté vrátane archívnych a dokumentačných fondov do Oddelenia dokumentácie a informatiky Hudobného centra, kde sa jeho činnosť rozšírila o ďalšie aktivity spojené s dokumentáciou a sprístupňovaním informácií o súčasnej slovenskej hudbe.

Dnes je Hudobné centrum inštitúciou s piatimi oddeleniami: dokumentačným, vydavateľským, koncertným, výchovno-vzdelávacím a ekonomickým.

Aktualizované: 14. 03. 2017