MELOS-ÉTOS

8. 11. – 15. 11. 2019

BANNER : Melos-Étos

Otvárací koncert / Prerušené ticho 8.11.2019

Foto: Otvárací koncert / Prerušené ticho 8.11.2019

Otvárací koncert 15. ročníka medzinárodného festivalu Melos-Étos sa uskutoční 8.11.2019 o 19.00 h. v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Pod taktovkou maďarského dirigenta Zsolta Nagya vystúpi domáci orchester so sólistami Martinom Adámekom (klarinet), Norou Skuta (klavír), Kamilom Mikulčíkom (hovorené slovo) a Ferom Királym (elektronika).

Program koncertu je zostavený z diel troch skladateľov, ktoré sa osobitným spôsobom dopĺňajú.„Ojedinelá symbióza času a talentu“ – tieto slová zapísal na poslednú stranu partitúry Prerušeného ticha skladateľ Dušan Martinček. Prerušené ticho vychádza z doby vzniku skladby a spoločensko-politických udalostí, ktoré znamenali zásadný prelom v novodobých dejinách našej krajiny. Kompozícia totiž vznikala od novembra 1989 do apríla 1990 a je takpovediac umeleckým svedectvom o tom, čo sa v tých mesiacoch odohrávalo. Hudobné asociácie majú viac-menej jednoznačné smerovanie; agónia a odchod starého sú vyjadrené pomerne priamočiaro, príchod nového však tiež nevítajú oslavné fanfáry. 

S niektorými skladbami som zápasil oveľa viac. No v tomto prípade – čím nechcem povedať, že to bolo ľahké – išla práca plynulo a čas kompozičného procesu bol naplnený radosťou,“ uviedol v roku 2017 estónsky skladateľ Erkki-Sven Tüür na adresu svojho Klarinetového koncertu s podtitulom Peregrinus ecstaticus (2012). Sólového partu koncertu sa zhostí mladý špičkový slovenský klarinetista Martin Adámek, ktorý je od roku 2016 sólistom Ensemble Intercontemporain, jedného z celosvetovo najuznávanejších súborov súčasnej hudby, založeného v roku 1976 Pierrom Boulezom. Predstavil sa už na mnohých zahraničných koncertných pódiách v Európe, Severnej Amerike a v Ázii ako Royal Concertgebouw v Amsterdame, Royal Albert Hall, Musikverein vo Viedni, Konzerthaus v Berlíne a pod. V roku 2017 sa podieľal na vzniku Alma Mahler Kammerorchestra a v roku 2019 sa stal držiteľom ceny Ľudovíta Rajtera.

V susedstve so symfonizmom Tüürovho Extatického pútnika pôsobí zvuková smršť On Fire (2014/2015) Benjamina de la Fuente ako ľadová sprcha. Vyše dvadsaťminútová smršť, takmer nepretržitý prúd tých najokázalejších a zvukovo najdrsnejších klišé avantgardy 50. a 60. rokov zverených klavíru a symfonickému orchestru, je podkladom pre vzrušené entrée amplifikovaného ženského hlasu. Znejú texty Malcolma X, asociácie posilňujú úryvky z černošských pracovných piesní, hovorí sa o útlaku, revolúcii aj zjednocovaní černochov – ale tiež o islame, ktorý v tom čase mnohí členovia americkej černošskej komunity prijímali za svoje náboženstvo. V tejto poslednej súvislosti sa však k záveru asociácie posúvajú k oveľa súčasnejšej a aj špecificky francúzskej realite – zvolávanie muezína k modlitbám pôsobí v kontexte predchádzajúcich slov o emancipácii a vyslobodení z otroctva provokatívne, v situácii nepokojov na parížskych predmestiach či útoku v redakcii časopisu Charlie Hebdo priam výbušne.

Vstupenky na otvárací koncert sú dostupné tu.

FOTO: Boris Németh

Aktualizované: 05. 11. 2019