Logo HŽ

Pravidlá diskusie

Diskusia na tejto internetovej stránke je určená pre širokú verejnosť a je pre prispievateľa prístupná po zaregistrovaní sa do webového systému Facebook. Prevádzkovateľ negarantuje identitu prispievateľa.


Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť príspevkov uverejnených v internetovej diskusii.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu odstrániť príspevky, ktoré odporujú dobrým mravom, porušujú platné zákony SR (napr.: obsahujú vulgárne výrazy, nadávky, rasistické, xenofóbne alebo šovinistické prejavy a pod.) alebo poškodzujú dobré meno inej osoby.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstraňovať témy a príspevky reklamného charakteru alebo príspevky porušujúce základné princípy slušnej a konštruktívnej diskusie.


Prispievateľom, ktorí budú opakovane porušovať pravidlá diskusie, bude znemožnené prispievať do tejto diskusie.
Aktualizované: 10. 10. 2016