Logo HŽ

Cenník inzercie

Cenník inzercie v časopise Hudobný život

 

Farebná obálka:

4. strana (vonkajšia)  ......... 540 eur

½ strany ........................... 320 eur

 

2. a 3. strana (vnútorné) .... 400 eur

½ strany ........................... 240 eur

 

Vnútro časopisu:

Celá strana ...................... 300 eur

½ strany .......................... 180 eur

¼ strany ........................... 90 eur

 

Zľavy pri viacnásobnej objednávke inzercie:

dvojnásobná inzercia ............ 10%

polročná objednávka ............. 20%

ročná objednávka ................. 30%

 

Formáty:

A4 – 210 x 297 mm
A5 – 210 x 148 mm (na šírku)

Rozlíšenie: 300 dpi

Spadávka: 3-5 mm

Orezové značky

Súčet pokrytia CMYK 300%

Bez použitia PANTONE farieb!

 

Cenník na stiahnutie
Aktualizované: 08. 09. 2016