ALLEGRETTO ŽILINA

23. 4. – 29. 4. 2020

BANNER : Allegretto Žilina

FESTIVALOVÝ VÝBOR

Prof. Eva Blahová – umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla Brno (do r. 2012), pedagogička

Doc. Ivan Gajan – pedagóg, koncertný umelec

Doc. Eugen Prochác – pedagóg, koncertný umelec

Mgr. Karel Hampl – riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina

PhDr. Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

Marián Lejava – dirigent

Ronald Šebesta – koncertný umelec

Aktualizované: 03. 03. 2020