Englixh

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

HUDOBNÁ ŠTUDOVŇA

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

Hudobná študovna slúži pre vedecko-výskumných pracovníkov, pedagogických pracovníkov, muzikológov, dramaturgov, študentov a širokú hudbymilovnú verejnosť.

V hudobnej študovni Vám ponúkame na prezenčné štúdium:

A navyše:

  • možnosť počúvať diela predovšetkým slovenských, ale i zahraničných skladateľov z bohatej audiotéky,
  • možnosť pozerať videozáznamy opier, koncertných podujatí, besied a pod.,
  • možnosť získať informácie o slovenskej hudobnej kultúre (skladateľoch, koncertných umelcoch, podujatiach z oblasti všetkých hudobných žánrov),
  • rešeršné služby.

Kedy: v pracovných dňoch od 10.00 h do 15.00 h.

Kde: Hudobné centrum, Oddelenie dokumentácie a informatiky, blok B, 2. poschodie,
tel.: (02) 5920 4837–38, e-mail: odi@hc.sk alebo studovna@hc.sk


Odporúčame vopred sa telefonicky ohlásiť, aby sme Vám mohli zarezervovať audiovizuálnu techniku, resp. materiály na štúdium.


Upozornenie: Nemôžeme robiť kópie nahrávok.

ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto