Englixh

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

CENA ĽUDOVÍTA RAJTERA

prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
šípka-grafika
prázdny priestor
Re:New Music logo
Odborná komisia

Odborná komisia, ktorú vymenovala riaditeľka Hudobného centra Oľga Smetanová, pracovala v zložení:

 

Peter Feranec
Slavomír Jakubek 
Ivan Marton
Melánia Puškášová
Adrian Rajter