English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Ivan Buffa

(2. 4. 1979 Košice)


vážna hudba: skladba, klavír

Zoznam diel

Podľa kategóriíChronologicky


Kategórie

hore

orchester

Claudius Predohra
(2000), 8'
[orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

komorný orchester

Rituál pre komorný orchester
(2006), 10', ED. Hudobný fond
[orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, ar, tam, gc, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

sólový hlas (hlasy) a orchester

Organismi pre mezzosoprán, komorný súbor a orchester
(2012), TEXT Ilja Zeljenka, 11'
[ms, ens, orch]

O diele:

Názov skladby Organismi reflektuje spôsob, akým komunikujú nástroje komorného súboru ako samostatne fungujúce jednotky medzi sebou ("organismo") aj v rámci väčších celkov či zložitejších živých subjektov ("organismi"). Táto nová kompozícia nadväzuje na tie predošlé (The Four Agreements, Rebirth), ktoré podobným výrazovým spôsobom vyjadrujú emancipáciu dynamických hudobných nápadov v hudobnom čase. Využíva materiál komornej skladby Organismo pre sedem nástrojov, ktorý uplatňujem v novom kontexte sólisticky a zároveň rozširujem o ďalšie dva sólové nástroje a sólový hlas. Vokálny part zhudobňuje báseň Ilju Zeljenku, ktorého nedožité 80. narodeniny si tento rok pripomíname. V skladbe ide o seriálne poňatú organizáciu materiálu, takže celý proces vychádza z niekoľkých tónov podliehajúcich vertikálnym a horizontálnym spracovaniam. Mottom skladby je hudobný dynamizmus, vtesnaný do zrozumiteľnej formovej štruktúry tak, aby poslucháčovi zostala napokon možnosť intenzívneho, nerušeného počúvania hudobného toku. Každý úsek skladby dokumentuje niečo, čo vychádza akoby z môjho najhlbšieho vnútra. Roztancované rozšafné gestá ako aj meditatívne kontemplácie a z nich rezultujúce hudobné emócie. Skladba je venovaná pamiatke Ilju Zeljenku.

(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2012, s. 90)


Prvé uvedenie na Slovensku

16. 11. 2012, Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK, Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)
Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

dva sólové nástroje a orchester

Koncert pre dva klavíry a orchester
(2005), 20'
[2pf, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

inštrumentálne komorné diela

Improvisations sur Bokes pre rôzne nástroje
(2008)
[strum.adlib]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Labyrinth
(2011)
[strum.adlib]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

sólový nástroj

Caprice pre violu
(2003), 6', ED. Hudobný fond
[vl]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.For Atti
(2005), 6'
[gui]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Caprice pre husle
(2006), 5' 22''
[vn]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Aria pre basovú flautu
(2009), 5'
[flb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Caprice II pre husle
(2011), 8'
[vn]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Burlesque
(2015)
[cr]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Mime pre tenorovú zobcovú flautu
(2016), 7'
[fldt]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Harmonique
(2017)
[ac]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

klavír a klavír 4-ručne

Nokturná pre klavír
(1998)
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Sonáta pre klavír
(2001)
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Bagately pre klavír
(2002), 7'
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Morceau de fantaisie pre klavír (a mg pás)
(2003, rev. 2004)
[pf (C+pf)]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím....Impulzy...Ozveny...Sny... pre štvorručný klavír
(2004), 8'
[pf4m]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím....gemeinsam... pre štvorručný klavír
(2007), 8'
[pf4m]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím....Znútra...
(2007), 3' 55'', ED. Slovak Music Bridge
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

organ

Chvenie pre organ
(2003)
[org]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

dva nástroje

Tri dialógy s Mr. Fibonaccim pre violu a violončelo
(1998)
[vl, vc]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Quasars
(2006), 10'
[vc, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Quasars
(2006), 10'
[vl, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Perpetum nobile
(2008), 7'
[cl, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tandem
(2010), 10'
[fl/flb, cl/clb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

dva klavíry

Akt
(2003), 8'
[2pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

tri nástroje

Trio
(2000)
[ob, cl, fg]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Trio
(2003), 8'
[fl, cl, vc]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

štyri nástroje

Melódia pre Romana Bergera pre barokovú priečnu flautu, zobcovú flautu, barokové husle a barokové violončelo
(2008), 8'
[fl, fld, bvn, bvc]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

sláčikové kvarteto

Sláčikové kvarteto
(medzi 2001-2006), 18'
[2vn, vl, vc]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

sedem nástrojov

Quasars pre violu a komorný súbor
(2008), 10'
[vl, ens: fl, ob, cl, pf, vn, vc]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Organismo pre komorný súbor
(2012), 7'
[fl, ob, cl, pf, vn, vl, vc]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

osem nástrojov

1984
(2000), 8'
[fl, ob, cl, cr, pf, vn, vl, vc]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Nineteen Eighty-Four (prepracovanie skladby 1984)
(2009), 8'
[fl, ob, cl, pf, bat, vn, vl, vc]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tvorivý duch
(2014), 10'
[fld, shakuhachi, 2vn, vl, vc, pf, bat]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

deväť nástrojov

...wieder morgen... (...opäť zajtra...)
(2009), 6'
[fl, ob, fg, pn, 2vn, vl, vc, cb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Locatelli – Caprice
(2009), 3' 27''
[vn, ens: fl, ob, cl, pf, bat, vn, vl, vc]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Rebirth pre komorný súbor
(2011), 8'
[fl, ob, cl, pf, 2vn, vl, vc, cb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

10–15 nástrojov

Identity
(2017), 7'
[ens: fl, ob, cl, tr, pf, bat, 2vn, vl, vc, cb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

vokálno-inštrumentálne komorné diela

Variácie pre husle a recitátora
(1998), TEXT D. Charms
[vn, spk]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Shunkashūtō (Štyri ročné obdobia) pre speváka nó a priečne flauty
(2018), TEXT Masaoka Šiki, Saigjó Hóši, 13'
[v, fl]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

sólový hlas (hlasy) s klavírom

Credo pre soprán (mezzosoprán) a klavír
(2007, rev. 2010), 7'
[s/ms, pf ]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

hlas (hlasy) sólo

The Four Agreements pre sólový hlas
(2010), 8'
[v]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

inštruktívne

...Trblietania – Zrkadlenia... pre klavír
(2010), 6'
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tanec pre klavír
(2010), 3'
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Adieu pre dvoje huslí a klavír
(2011), 8'
[2vn, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Starý hrad
(2011)
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Labute pre klavír
(2013), 3'
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zvony pre klavír
(2013), 4'
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Fireball pre klavír
(2014), 4'
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Motýľ pre flautu
(2015), 3'
[fl]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Myšky pre zobcovú flautu a klavír
(2016)
[fld, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Corale
(2017), 3'
[org]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Chaconne
(2017), 5'
[org]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

úpravy

Alexander Albrecht: Der Verdammte
(2011)
[v, ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Alexander Albrecht: Friedhofgras
(2011)
[v, ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Alexander Albrecht: In der Winternacht
(2011)
[v, ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Alexander Albrecht: Lenz
(2011)
[v, ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Alexander Albrecht: Mein Herz
(2011)
[v, ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Alexander Albrecht: Reue
(2011)
[v, ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Franz Waxman: Fantázia Carmen
(2013)
[vn, ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Fritz Kreisler: Liebesleid
(2013)
[vl, ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Maurice Ravel: Tzigane
(2013)
[vn, ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Oldřich Hemerka: Dithyrambus
(2013)
[ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Sergej Prokofiev: Masky (z baletu Rómeo a Júlia)
(2013)
[ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Sergej Rachmaninov: Vocalise
(2013)
[v/vn, ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Alexander Moyzes: Divertimento op. 11
(2014), 9' 10''
[ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Jozef Podprocký: Polka, op. 1 č. 1c
(2014)
[ens]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Johannes Brahms: Wiegenlied, op. 49, č. 4
(2017), 3'
[vn, cr, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

elektroakustické

Morceau de fantaisie II
(2006), 11'
[C + (pf4m)]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Morceau de fantaisie IIb
(2010)
[C + [2pf]]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.