English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Milan Novák Foto: Pavel Kastl

Milan Novák

(12. 8. 1927 Trakovice)


vážna hudba: skladba

CV

1944 – 1949 Konzervatórium v Bratislave (klavír – Frico Kafenda, dirigovanie – Kornel Schimpl, kompozícia – Alexander Moyzes)
1949 – 1950 dirigent SĽUKu
1950 – 1951 dirigent Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu
1952 – 1988 dirigent a umelecký vedúci Vojenského umeleckého súboru kpt. J. Nálepku v Bratislave
od 1995 spolupráca s prešovským Univerzitným komorným orchestrom Camerata academica a pridruženými komornými telesami

"Ťažiskom Novákovho tvorivého príspevku je kompozičná tvorba siahajúca od drobných inštruktívnych skladieb a folklórnych úprav cez scénickú, zborovú, piesňovú tvorbu, hudobno-tanečné scény až po väčšie scénicko-dramatické útvary. Novákove diela v tejto oblasti charakterizuje optimistický prejav, temperamentný rytmus, zmysel pre klenuto vedenú vokálnu líniu.
Novákova tvorivosť bola i je vedená spontánnou muzikalitou. V jeho skladbách sa zračí nielen technická a technologická zdatnosť, ale aj dávka zdravej intuície zakotvenej v prirodzenej muzikalite."

(DOHNALOVÁ, Lýdia: Milan Novák. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 213.)