English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Jevgenij Iršai

Jevgenij Iršai

(15. 1. 1951 Leningrad (RU))


vážna hudba: skladba

CV

1958 – 1969 Špeciálna hudobná škole v Petrohrade (klavír, od 1965 aj kompozícia)
1969 – 1975 Konzervatórium Rimského-Korsakova v Petrohrade (kompozícia – V. A. Uspenskij, do 1978 klavír – P. A. Serebrjakov)
1971 – 1991 pedagóg hry na klavíri a kompozície na Špeciálnej hudobnej škole pri Konzervatóriu v Petrohrade
od 1979 člen Zväzu skladateľov Ruska
1991 – 1992 korepetítor Štátnej opery v Banskej Bystrici
1992 – 1996 pedagóg kompozície a hry na klavíri na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
od 1993 člen Spolku slovenských skladateľov
1996 – 2008 pedagóg na Katedre hudobnej a estetickej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
od 2001 člen Zväzu skladateľov Ukrajiny
od 2001 pedagóg kompozície na VŠMU
2010 vymenovaný za profesora

"V tvorbe Iršaia výrazne prevládajú diela pre sólový hlas s rôznym sprievodom, zborové skladby, netradičné nástrojové kombinácie a malé hudobno-dramatické formy. Experimentuje s tradičným zvukom, tempom, rytmom, harmóniou i melodikou, ktorú v odôvodnených prípadoch obohacuje o prvky pravoslávnej liturgickej hudby. Roku 1990 bol S. Vasenkom označený za príslušníka ruského „neskorého postkonzervativizmu“, avšak Iršai je skôr typom skladateľa, ktorý citlivo vyberá z európskej i ruskej hudobnej tradície a pretvára hudobný materiál originálnym spôsobom. Jeho skladby pôsobia silou hudobného výrazu. Má vynikajúci cit pre stvárnenie básnického slova v programových dielach. V takýchto skladbách neváha uprednostniť slovo v službe psychologickej minidrámy. Vie tvorivo spracovať štýlové koláže a preklenúť rozpor i napätie medzi citátom a jeho autorským variantom. Doménou jeho tvorby sú komorné a zborové diela. Sprievodným znakom Iršaiových programových, ale aj ostatných diel je hľadanie pozitívnych hodnôt a rôznych deštrukcií, ktoré obklopujú človeka na konci storočia."

 

(PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Jevgenij Iršai. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 131 – 132.)