English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Ivan Gajan

Ivan Gajan

(2. 9. 1958 Žilina)


vážna hudba: klavír

CV

1966 – 1972 ĽŠU v Žiline (klavír – Mária Lehotská)
1972 – 1977 Konzervatórium Žilina (klavír – Anton Kállay)
1977 – 1982 Moskovské štátne konzervatórium Petra Iljiča Čajkovského (klavír – Stanislav Nejgauz, Viera Gornostajevová, Jelena Richterová)
1982 – 1983 štipendista SHF (klavír – Miloslav Starosta)
1983 - 1997 sólista ŠKO Žilina
od 1989 pedagóg klavírnej hry na HTF VŠMU

„Umelecký prejav Ivana Gajana charakterizuje citlivé dávkovanie agogiky, zmysel pre poetický náboj uvádzaných skladieb, prirodzenosť, ľahkosť, vzdušnosť a elegancia prejavu. Kritika už od prvých rokov jeho umeleckej kariéry vyzdvihuje osobnostný prínos a sugestivitu interpretácie. Významnú časť svojich umeleckých aktivít venuje popri sólistickom účinkovaní komornému muzicírovaniu. Vďaka svojim hráčskym a osobnostným črtám sa stal obľúbeným komorným partnerom domácich a zahraničných hudobníkov.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 50-53.)