English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Ivan Gajan

(2. 9. 1958 Žilina)


vážna hudba: klavír

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA
Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

Čížik, Vladimír: Ivan Gajan. In: Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 50 – 53 (ISBN 80-88884-39-X)

Umelecká kritika a publicistika

Dohnalová, Lýdia: Jubilujúci Ivan Gajan. In: Hudobný život 50, 2018/10, s. 19

Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci. In: Hudobný život 49, 2017/4, s. 11

Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina. In: Hudobný život 48, 2016/6, s. 9

Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu. In: Hudobný život 47, 2015/7 - 8, s. 5

Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu. In: Hudobný život 46, 2014/7-8, s. 6

Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre. In: Hudobný život 46, 2014/12, s. 4

Kolář, Robert: Piate narodeniny Komorného orchestra ZOE. In: Hudobný život 45, 2013/10, s. 4

Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny. In: Hudobný život 45, 2013/10, s. 11

Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci. In: Hudobný život 44, 2012/6, s. 9

Puťorová, Lillien: Chopin & Schumann Ivana Gajana. In: Hudobný život 42, 2010/12, s. 4

Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci. In: Hudobný život 41, 2009/6, s. 3

Čížik, Vladimír: Z mirbachovských matiné (partner Carmely Cattarino). In: Hudobný život 34, 2002/3, s. 18

Čížik, Vladimír: Na programe dňa klavír – v Mirbachu (Mozart, Chopin). In: Hudobný život 33, 2001/5, s. 24–25

Čížik, Vladimír: 37. BHS (22. 9.–5. 10.) Recitály. Klavír (Mozart a 4 Scherzá F. Chopina). In: Hudobný život 33, 2001/11, s. 17

Dohnalová, Lýdia: 37. Bratislavské hudobné slávnosti (22.9.-5.10) : recitály . In: Hudobný život 33, 2001/11, s. 17 – 18

Šišková, Ingeborg – Horkay, Tomáš: Dvakrát SOSR (Mozart KV 414). In: Hudobný život 32, 2000/5, s. 22

Puškášová, Meška: Panochovo kvarteto (Schumannovo Klavírne kvinteto). In: Hudobný život 30, 1998/20

Čížik, Vladimír: Poézia klavíra (recitál v Mirbachu). In: Hudobný život 30, 1998/10, s. 9

Kříž, Jaromír: Mozartovský večer zakončily tři klavíry (Mozart KV 365) s Mariánom Lapšanským. In: Lidové noviny 1998

Gabriel, Sophie: Zwiespältiges und Űberzeugendes (vystúpeniecs violončelistkou Françoise Grobenovou). In: Leipziger Volkszeitung 1997

Filippi, Elena: 20 rokov Štátneho komorného orchestra v Žiline (Interpretácia W. A. Mozarta KV 414). In: Hudobný život 28, 1996/7, s. 3

Filippi, Elena: Stretnutie s Ivanom Gajanom. In: Hudobný život 28, 1996/7, s. 3

Bůžek, J.: II. abonentní koncert Severočeské filharmonie. In: Směr 1994

Tarinová, Jana: Stretnutie s interpretáciou : Hovoríme s klaviristom Ivanom Gajanom. In: Literárny týždenník 1992/4, s. 15

Földešová, Marta: Za Mozartom v Žiline (Dvojkoncert Es dur KV 365 s Mariánom Lapšanským). In: Hudobný život 23, 1991/4, s. 5

Jurík, Marián: Gramofónová pocta Hummelovi (klavírne triá, kvartet op. posth. kvintet op. 87). In: Hudobný život 23, 1991/19, s. 4

Javorský, Igor: Ojedinelý zážitok. In: Hudobný život 23, 1991/7, s. 4

Ursínyová, Terézia: Hľadanie novej tváre. Hummelova edícia v Opuse pokračuje. In: Národná obroda 1991

Berger, Igor: Podhoranský a Gajan v Moyzesovej sieni. In: Čas, Bratislava 1991

(-kh): Komorný koncert v "moyzeske". In: Večerník 1991

Eichenberg, Elisabeth: Schumannsaal–Konzert: Beethoven und Mozart in schöner Detailarbeit. In: Westfeutsche Zeitung, Düseldorf 1990

Podracký, Igor: Dar dotyku (recitál). In: Večerník 1986

Bukovinská, Jlia: Príťažlivé podujatie vo VS galérii. Hudba medzi obrazmi. In: Večer, Košice 1986

Ursínyová, Terézia: Profily mladých. Ivan Gajan. In: Hudobný život 13, 1981/19, s. 7

Usínyová, Terézia: Slovenský klavirista z Moskvy. In: Večerník 1981

–žk–/Čížik, Vladimír/: Prehliadka mladých koncertných umelcov Trenčianske Teplice ´80. In: Hudobný život 12, 1980/17, s. 1

Vajda, Igor: Na slovíčko s klaviristom I. Gajanom. Talent na ceste. In: Smena 1978/199, s. 6

Strausz, Mikuláš: Splnili požiadavky (Klaviristická mlaď súťažila. Niekoľko vynikajúcich talentov). In: Večerník 1977

PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA

Poznámky k interpretácii Mozartových klavírnych diel. In: Tempo 2004/1, s. 14 – 16

hore