English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Tibor Andrašovan

(3. 4. 1917 Slovenská Ľupča – 14. 6. 2001 Bratislava)


vážna hudba: skladba

Zoznam diel

Podľa kategóriíChronologicky


Kategórie

hore

opera

Figliar Geľo Komická opera v troch dejstvách
(1957), TEXT Jela Krčméry-Vrteľová, Martin Ťapák, 137'
[postavy: Potocký (b), Elena (s), Karolína (ms), Geľo (br), Paľo (t), Janko (s), Miško (a), Voňavka (t), Poštár (br), Chrochmelka (a), Hluchá (ms), MUDr. Zelenák (b), PhDr. Rubanus (t)]
[vv, CM, orch: 3fl, 2ob, 3cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, archi]

audio

Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Biela nemoc Opera v dvoch dejstvách (12 obrazoch)
(1967), TEXT Jozef Budský podľa Karel Čapka, 30', ED. Slovenský hudobný fond
[postavy: Jeho Excelencia maršál (br), Profesor Sigelius (t), Galén (b), Mister Krieg (bbr), Občan (t), Manželka (a), Apartný asistent (br), Druhý asistent (br), Kapacita (b), 1. kamelot (t), 2. kamelot (t), Chlapec kamelot (t), 1. predavač (t), 2. predavač (t), Starý predavač (br), Človek (br), Malý chlapec (s), Rečník (br), Agent (t), Občan v okuliaroch (br), Sestra (ms), Úradný pán (br), Pobočník (t), Generál (br), Ministerský predseda (t), Minister vnútra (b), Minister zahraničia (b), Veľvyslanec (b), Novinár (br), Útočný novinár (br), Maršalova dcéra (s), Veliteľ gardy (br)]
[vv, CM, orch: 3fl (1flp), 2ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, pf, org, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Hájnikova žena Opera v troch dejstvách
(1972–1973), TEXT autor podľa P. O. Hviezdoslava, ED. Slovenský hudobný fond
[postavy: Hanka (s), Michal (br), Otec Hanky (bbr), Villáni (b), Artuš (t), Janči (br), Sudca (b), Obhajca (br), Valach 1 (t), Valach 2 (t), Ondrejko (ms), Janko (s)]
[vv, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, xlf, vbf, pf, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Návrat Televízna opera
(medzi 1983–1984), TEXT Jela Krčméry-VrteľováDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Na Zemplíne Ľudová opera v troch dejstvách
(medzi 1984–1985), TEXT Ján Králik, Tibor Andrašovan
[vv, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 2cl, 2fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, cmp, xlf, vbf, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Šach a Šachrazád
(1991), TEXT autorDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Vrabček Mojček Detská opera
(1997), TEXT J. RezníkDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

opereta

Pánska volenka (Štvorylka) Opereta v dvoch dejstvách
(1960), TEXT J. Rozsíval podľa J. Jesenského, ED. HF
[vv, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 2tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

balet

Orfeus a Eurydika (Večný Orfeus) Balet v troch dejstvách
(1948), TEXT Stanislav Remar, Tibor Andrašovan
[orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, cpl, mb, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Pieseň mieru
(1949), TEXT S. Remar, 40'Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ikaros Balet v jednom dejstve
(1965), TEXT Karol Tóth, 50'
[orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg, 4cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, ionica, pf, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Slávnosti slnovratu Balet v piatich obrazoch
(1965), TEXT K. Tóth, 50'
[CM, CB, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 6cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, pf, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Letokruhy (Slovensko v tanci)
(1994), TEXT J. GogaDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Kaštieľ na čiernom kameni
(1998), TEXT J. KvočákDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

muzikál

Kráľ bláznov Muzikál v dvoch častiach
(1982), TEXT Margita Meyerová, podľa Victor HugaDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

symfonický orchester

Dukla, brána slobody Dramatická ouvertúra
10'
[orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Malá goralská predohra op. 22
(1961), 7'
[orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zbojnícka predohra
(1963)
[orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ouvertura in F
(1983)
[orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Hudba k Spartakiáde
(1989)
[orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tance zo Slovenska pre symfonický orchester
(1989), ED. Hudobný fond
[orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Naše mažoretky
(1993)
[orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Kolo Tatier Ouvertúra
(1996), 6' 30
[orch: 3fl (1flp), 2ob (1ci), 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Vlachiko Cigánsky tanec
(1996)
[orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

komorný orchester

Suita folklorica per archi
18'
[archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

sólový hlas (hlasy) a orchester

Zašumeli borovice Cyklus piesní pre soprán a orchester
(1976), TEXT A. Plávka, 10'
[s, orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, bat, pf, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ozveny z povstaleckých hôr
(1979), TEXT V. Mihálik, 19'
[spk, s, t, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tri záhorácke pjesničky op. 9
(1981)
[v, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Motýľ nad lampou Cyklus piesní pre vyšší hlas a symfonický orchester
(1984), TEXT L. Novomeský, 11'
[s, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, mb, pf, archi]

audio

Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

Tokajík Symfonická kantáta
(1975), TEXT P. Horov, 18'
[s, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, xlf, vbf, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ďaleká paseka
(pred 1986), TEXT Vojtech Mihálik, 2' 07''
[2v, CF, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ej, zahoreli zore
(pred 1986), TEXT Vojtech Mihálik, 2' 06''
[2v, CM, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Cyril a Metod Oratórium
(1987), TEXT Ján Hollý, Andrej Sládkovič, Štefan Ondruš, 50'
[s, a, t, b, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl, (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, xlf, cpl, vbf, pf, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Slovenské dvojspevy Ženský dvojspev so sprievodom komorného orchestra
(1994), TEXT ľud.
[2vf/CF, orch: fl, ob, cl, fg, 2ar, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

zbor a orchester

Rodná zem
(1953), TEXT V. Mihálik
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Krvavý súd
(1956), TEXT J. K. Tyl
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

jeden sólový nástroj a orchester

Koncert pre čembalo a sláčikový orchester
(1979), 18'
[cmb, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

sólový nástroj

Variácie na tri témy zo zbierky A. Šantrocha pre čembalo
(pred 1984)
[cmb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

klavír a klavír 4-ručne

Suita piccola pre klavír
5'
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Partita romantica per piano solo
(1983)
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Toccata
(1984), 3'
[pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tance zo Slovenska pre klavír štvorručne
(1989), 20', ED. Hudobný fond
[pf4m]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Kolo Tatier Ouvertúra (verzia pre štvorručný klavír)
(1996), 6' 30
[pf4m]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ouvertura pre klavír štvorručne
(pred 1998)
[pf4m]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

dva nástroje

Cigánsky tanec
(1955)
[2pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Pastierik s píšťalkou
(1986), 3'
[fl, ar]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Spomienka
(1986), 3'
[vn, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

sláčikové kvarteto

Sláčikové kvarteto č. 1 Folklorico
(1976), 18'
[2vn, vl, vc]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

vokálno-inštrumentálne komorné diela

Slovenské dvojspevy Ženský dvojspev so sprievodom klavíra
(1994)
[2v/CF, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

sólový hlas (hlasy) s klavírom

Hviezdy nad Prahou
, TEXT V. Lučeničová
[s/t, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Spomienka na Moskvu
, TEXT A. Sarvaš
[s, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zo slnečnej Gruzie
, TEXT M. Rúfus
[s/t, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Regrútske piesne Cyklus piesní pre stredný mužský hlas a klavír na ľudovú poéziu
(1973), TEXT ľud., ED. Hudobný fond
[br, pf/orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zašumeli borovice Cyklus piesní pre soprán a klavír
(1976), TEXT Andrej Plávka, 10'
[s, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Žena a múza Cyklus piesní pre basbarytón a klavír na poéziu Michala Chudu
(1978), TEXT M. Chuda, 13', ED. Slovenský hudobný fond
[bbr, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Svitlo slnko Cyklus piesní pre alt a klavír na cigánsku poéziu
(1981), TEXT V. Mihálik (prekl.)
[a, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tri záhorácke pjesničky op. 11
(1981)
[v, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tiché vody
(1992), TEXT Ľ. Podjavorinská
[ms, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

inštruktívne

Na zelenej lúke Cyklus detských zborov a cappella
(pred 1982), TEXT V. Mihálik, ľud., ED. Hudobný fond
[CB]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zima na dedine pre detský zbor a cappella
(pred 1983), TEXT ľud., ED. Slovenský hudobný fond
[CB]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Vianočná hra
(1987)
[CB, bu, trg, cmp]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ježiškovi miláčkovi op. 7
(1992), TEXT ľud.
[CB]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Vianoce v škole op. 2
(1992), TEXT S. H. Vajanský, M. Rúfus
[CB]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Vŕšky okopneli op. 8
(1992), TEXT ľud.
[CB]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Slovenský Betlehem op. 3
(1993), TEXT autor podľa ľud.
[vv, CM, org]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

hudba pre divadlo

Ako sa vám páči
(1946), TEXT W. ShakespeareDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Lampáš
(1949), TEXT A. JirásekDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Legenda o láske
(1955), TEXT N. HikmetDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Rómeo a Júlia
(1957), TEXT W. ShakespeareDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Kocúrkovo
(1960), TEXT J. Chalupka
[orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Meštiak šľachticom
(1960), TEXT J. B. MoliereDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Cyrano z Bergeracu
(1967), TEXT E. Rostand
[orch, cmb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Marína Havranová
(1968), TEXT P. O. HviezdoslavDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Dobrodružstvo pri obžinkoch
(1970), TEXT J. PalárikDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Herodes a Herodias
(1970), TEXT P. O. HviezdoslavDatabáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

úpravy folklóru

Dole dedinou
[CMa]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ej padá rosička
[s, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ešte sa raz obzrieť mám
[s, pf]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Kamaráti moji Zbojnícka pieseň zo stredného Slovenska
[br, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Na zálety
[CMa, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Z môjho kraja
[CF, CMa]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zaviatym chodníčkom
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Skladby pre rozhlas v Novom Sade
(medzi 1947–1997)Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Detvianska veselica
(1951)
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Do dvorečka, do dvora
(1954)
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Hrabačky
(1954)
[CF]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zvolávačky
(1955)
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Povesť o hôrnych chlapcoch
(1956)
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Goralská ľúbosť
(1962)
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Balada z hôr
(1963)
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Jánske piesne op. 5
(1964)
[CF]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Kosba pod Rozsutcom
(pred 1968)
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Okolo Važca op. 8
(1969)
[vv, CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Kvietky a vetrík
(1970), TEXT P. O. Hviezdoslav
[CF]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Na jarnú nedzeľu
(1971), 7'
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Povesť o Jánošíkovi
(pred 1978), 14' 25''
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Prší, košieľka mi zmokne
(pred 1978), 6' 14''
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Radvanský jarmok
(pred 1978), 17' 15''
[CM, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Valaská postava Charakteristická skladba pre mužský hlas, píšťalku, sláčikový orchester a cimbal
(pred 1978)
[vm, fsch, zmb, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Pod Ždiarskou vidlou Zmes goralských piesní.
(pred 1983)Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.A tam dolu – Hájik, hájik, zelený háj
(pred 1984)
[v, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Veje vietor – Janíčko žltovlas
(pred 1984)
[v, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tanec zo Zemplína
(1986)
[orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zašli mi ovečky
(1986)
[br, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Bola som ja, bola Ľudová pieseň zo stredného Slovenska
(pred 1987), 4' 15''
[v, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Cimbalista zo Spiša Koncertantná skladba pre sólový cimbal a sláčikový orchester
(pred 1987), 4' 42''
[zmb, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ej, fujarôčka moja Koncertantná skladba pre sólovú fujaru a ľudový orchester
(pred 1987), 4' 20''
[fu, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ej, tá píšťalôčka Hudobný obrázok zo stredného Slovenska
(1987), 5' 58''
[fsch, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ja bača starý
(1987)
[fu, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Keď sa Janík do vojny bral
(pred 1987), 4' 16''
[b, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Pod horou borovou
(1987)
[crm, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Švihrovská Fantázia na kurucké melódie
(pred 1987), 5' 39''
[vn, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tanec z Podhalia
(1987)
[orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tri starodávne z Dúbrav Koncertantná skladba na ľudové motívy zo stredného Slovenska
(pred 1987), 3' 35''
[folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Z tej doliny na tú Charakteristická skladba pre sólovú fujaru a inštrumentálnu skupinu
(pred 1987), 4' 34''
[fu, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Za valáškom Pieseň z cyklu Obrázky nášho kraja
(1987)
[fsch, v, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Terchová, Terchová
(1988)
[vv, CM, archi]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tri poľovnícke piesne
(1988)
[CMa]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Myjavské obmeny
(1989)
[cl, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Keď pôjdem z Pazova
(1990)
[vn, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Pazovské dievčence
(1990)
[CF, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Regrútske piesne
(1991), ED. Hudobný fond
[br, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Štyri piesne zo Záhoria
(1991)
[t, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tri záhorácke pjesničky
(1991)Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Svätý Gorazd
(1992)
[b, CM]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Vianoce na horách
(1992)
[CF]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Vianoce v kostole
(1992)
[CM, org]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Na záletoch
(1994)
[CMa]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ľudia a vtáci
(1995)
[CM]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Kade ja chodieval
(1996)
[b, orch]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Za živa v Bystrici
(1996)
[vv, CM]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru

Piesne zo Zemplína
(pred 1986), 7' 20''
[v, CF, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Tri piesne zo stredného Slovenska
(pred 1986), 8' 26''
[v, CF, folkb]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

miešaný zbor

O dievčati, matke a babičke
(pred 1978), TEXT J. Smrek
[CM]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Nes, škovrán, pieseň
(pred 1985), TEXT J. Smrek
[CM]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

ženský zbor

Dialógy
(1974), TEXT V. Mihálik
[CF]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

detský zbor

Vlasť volá Cyklus detských (ženských) zborov a cappella na verše Vojtecha Mihálika
(pred 1979), TEXT V. Mihálik, ED. Hudobný fond
[CB/CF]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

elektroakustické

Z vŕšku do doliny Charakteristická skladba pre píšťalky a fujary
(pred 1987)
[C+(fsch, fu)]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

krátkometrážny dokumentárny film

Nová škola
(1948), RÉŽIA V. Sent
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Bojovníci pod zemou
(1949), RÉŽIA J. Hečl
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Cesta k slnku
(1949), RÉŽIA K. Skřipský
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Dedičstvo krásy a biedy
(1949), RÉŽIA M. Krása
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Májové posolstvo
(1949), RÉŽIA J. Kalina, B. Voděrka
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Pieseň strojov
(1949), RÉŽIA V. Andreánsky
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Vyzývame vás
(1949), RÉŽIA V. Sent
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Piešťany
(1950), RÉŽIA D. Kodaj
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Príbeh Jána Kováča
(1950), RÉŽIA S. Lacko
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Spoločnou silou
(1950), RÉŽIA F. Andris, P. Čalovka
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zelené priehrady
(1950), RÉŽIA K. Skřipský
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Ženy do boja za mier
(1950), RÉŽIA K. Skřipský
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Druhá smena
(1951), RÉŽIA M. Černák
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Hrdinovia práce
(1951), RÉŽIA S. Barabáš
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Krompachy
(1951), RÉŽIA J. Lacko
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Kysuce
(1951), RÉŽIA J. Lacko
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.San José
(1951), RÉŽIA D. Kodaj
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Za lepší život
(1951), RÉŽIA J. Tatara
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.1. máj 1952
(1952), RÉŽIA J. Beer
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Banícka mladosť
(1952), RÉŽIA J. Medveď
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Cezpoľný beh
(1952), RÉŽIA J. Zachar
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Huko
(1952), RÉŽIA P. Gejdoš
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Dieťa, škola, pohyb
(1953), RÉŽIA J. Zachar
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Geologická činnosť vetra
(1953), RÉŽIA J. Zachar
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Horehronie
(1953), RÉŽIA J. Beer
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Orava
(1953), RÉŽIA P. Gejdoš
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Priastevník americký
(1953), RÉŽIA Š. Orth
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Martin Benka
(1954), RÉŽIA J. Beer
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Všetky nech nám žijú
(1954), RÉŽIA V. Andreánsky
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Banská Bystrica
(1955), RÉŽIA V. Andreánsky
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Hviezdy na šachtách
(1955), RÉŽIA D. Kodaj
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Hygiena vodných tokov
(1955), RÉŽIA P. Čalovka
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zem volá
(1955), RÉŽIA D. Kodaj
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Príbetská jar
(1956), RÉŽIA J. Lacko
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Akademik Čabelka
(1958), RÉŽIA D. Kodaj
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Angkor Vat
(1959), RÉŽIA V. Kubenko
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Bajon
(1959), RÉŽIA V. Kubenko
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Úsmevy Angkoru
(1959), RÉŽIA V. Kubenko
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Obrázky z TANAP-u
(1960), RÉŽIA K. Skřipský
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Pošlite za nami ďalších
(1960), RÉŽIA V. Andreánsky
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Človek a oblaky
(1961), RÉŽIA P. Miškuv
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Spišská Sobota
(1961), RÉŽIA D. Plichta
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Stredoveké nástenné maľby
(1961), RÉŽIA D. Plichta
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Vietor do tváre
(1961), RÉŽIA V. Čech
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.List z Riazane
(1962), RÉŽIA M. Černák
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Medzevskí kováči
(1962), RÉŽIA Š. Kamenický
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Rozširovanie plodov a semien
(1962), RÉŽIA F. Andris
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Vyrástli z dreva
(1962), RÉŽIA V. Andreánsky
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Povesť o zbojníkoch
(1963), RÉŽIA J. Medveď
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Mimoriadne cvičenie
(1971), RÉŽIA V. Kubenko
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.P. Bielik
(1971), RÉŽIA V. Andreánsky
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Dlhá cesta
(1973), RÉŽIA K. Barlík
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Socialistické Slovensko
(1973), RÉŽIA C. Kováč
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Chvála dreveníc a krása dreva
(1974), RÉŽIA P. Čalovka
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Nový program AVS I, II, III
(1974), RÉŽIA C. Kováč
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.So SĽUK-om o SĽUK-u
(1974), RÉŽIA V. Kubenko
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Životné prostredie - rieky umierajú
(1974), RÉŽIA K. Barlík
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Plech...
(1975), RÉŽIA K. Barlík
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Suvenír zo Slovenska
(1976), RÉŽIA K. Barlík
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Pohľady na minulosť
(1977), RÉŽIA K. Barlík
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Človek - vládca živlu
(1978), RÉŽIA P. Čalovka
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Svet Márie Turkovej
(1978), RÉŽIA V. Polakovičová
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zmeny III. scény AVS
(1978), RÉŽIA C. Kováč
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.MVS I, II
(1979), RÉŽIA C. Kováč
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Naše deti
(1979), RÉŽIA V. Polakovičová
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Lietajúce stroje na Slovensku od r. 700 do r. 1918
(1981), RÉŽIA K. Barlík
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Matky z Čierneho Balogu
(1984), RÉŽIA V. Polakovičová
[KD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

dlhometrážny dokumentárny film

Kvety Tatier
(1953), RÉŽIA K. Skřipský
[DD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Cesta večných spomienok
(1958), RÉŽIA P. Gejdoš
[DD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Expedícia TANAP
(1961), RÉŽIA K. Skřipský
[DD]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

dlhometrážny hraný film

Katka
(1949), RÉŽIA J. Kadár
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Rodná zem
(1953), RÉŽIA J. Mach
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Drevená dedina
(1954), RÉŽIA A. Lettrich
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Štvorylka
(1955), RÉŽIA J. Medveď, K. Krška
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Statočný zlodej
(1958), RÉŽIA J. Lacko
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Prerušená pieseň
(1960), RÉŽIA N. K. Sanišvili, F. Žáček
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Pokorené rieky
(1961), RÉŽIA F. Žáček
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Jánošík I.
(1962), RÉŽIA P. Bielik
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Jánošík II.
(1963), RÉŽIA P. Bielik
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Majster kat
(1966), RÉŽIA P. Bielik
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Rok na dedine
(1967), RÉŽIA M. Ťapák
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Páni sa zabávajú
(1971), RÉŽIA J. Lacko
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Zlozor
(1971), RÉŽIA D. Kodaj
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Očovské pastorále
(1973), RÉŽIA J. Zachar
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Cesta ženy
(1974), RÉŽIA D. Kodaj
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Sebechlebskí hudci
(1975), RÉŽIA J. Zachar
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Stretnutie
(1975), RÉŽIA P. Bielik
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Desať percent nádeje
(1976), RÉŽIA J. Zachar
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Nie
(1978), RÉŽIA C. Kováč
[DH]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

hraný televízny film

Balada o Vojtovej Maríne
(1964), RÉŽIA M. Ťapák
[DTv]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.Oko za oko
(1965), RÉŽIA J. Zachar
[DTv]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.hore

stredometrážny televízny film

Roztrhla sa hudáčkovi struna
(1966), RÉŽIA M. Ťapák
[STv]Databáza nie je prístupná. Skúste sa pripojiť neskôr prosím.