English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Jozef Gahér

Jozef Gahér

(28. 4. 1934 Dvorany nad Nitrou – 12. 3. 2013 Bratislava)


vážna hudba: skladba

CV

1953 maturita na Gymnáziu v Topoľčanoch
1953 – 1957 VŠMU (kompozícia – Ján Cikker)
1957 – 1960 Vysoká škola pedagogická v Bratislave (hudobná výchova, slovenský jazyk)
1960 – 1968 pedagóg na Strednej pedagogickej škole v Modre
1968 – 1981 pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdFUK v Trnave
1969 – 1972 JAMU v Brne (kompozícia – Ctirad Kohoutek, absolvoval skladbou Dvojmonológ pre soprán, klavír a orchester)
1973 – 1975 JAMU v Brne (postgraduálne štúdium experimentálnej kompozície – Alois Piňos)
1974 titul PhDr. na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (odbor slovenský jazyk)
1981 – 1986 pedagóg na Katedre hudobnej výchovy PdFUK v Trnave
1994 docent skladby a teórie skladby na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne
od 1986 pedagóg Katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

"Gahér vo svojej rozsiahlej a žánrovo širokospektrálnej tvorbe reflektuje rozmanité výrazové prostriedky, ktoré sú vždy dané námetom, formou alebo individuálnym ustrojením každej jeho skladby. Gahér používa prísnu i voľnú dodekafóniu, rôzne konštrukčné postupy, voľnú štylistiku odvodenú od vokálnych resp. inštrumentálnych sonoristických parametrov."

(JURÍK, Marián: Jozef Gahér. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 99 – 100.)