English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Milan Dubovský

Milan Dubovský

(20. 6. 1940 Bratislava)


vážna hudba: skladba

CV

1964 absolutórium VŠMU (kompozícia – Ján Cikker), tvorivý umelec a klavirista v slobodnom povolaní
od 1995 umelecký vedúci Vojenského umeleckého súboru v Bratislave

"Dubovský vo svojej tvorbe ako absolvent kompozičnej triedy prof. J. Cikkera napísal niekoľko koncertných inštrumentálnych skladieb, v ktorých preukázal kvalifikované ambície v klasických formách (Sonatína pre violu a klavír; Tri tance pre husle a klavír; Stará suita a i.). Praktické okolnosti uplatnenia skladateľskej profesie ho však priviedli k širokému spektru hudobných foriem druhov a žánrov, v ktorých mohol uplatniť svoju všestrannú invenciu i pohotovosť. Z nich sa mu najvlastnejšou formou skladateľskej realizácie stala najmä tvorba scénickej a filmovej hudby, kde mohol uplatniť rôznorodosť výrazových prostriedkov."

 

(JURÍK, Marián: Milan Dubovský. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 84.)