English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Jana Babuliaková

(2. 3. 1985 Handlová)

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci. In: Hudobný život XLV, 2013/1-2, s. 4

Beráts, Juraj: Recenzie : Bratislava Guitar Quartet : Slovak Music for Guitar Quartet. In: Hudobný život 2011/3, s. 34

hore