English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Jana Babuliaková

Jana Babuliaková

(2. 3. 1985 Handlová)


Pôsobenie v súboroch:

Bratislavské gitarové kvarteto

CV

- začiatky hry na gitare pod vedením Valérie Ferčákovej
- Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici (Mária Sedláková)
- VŠMU (Martin Krajčo, Jozef Zsapka)
majstrovské kurzy: Ricardo Gallen, Carlo Domeniconi, Hopkinson Smith, Marco Socias, Alexis Muzurakis, Zoran Dukić, Paolo Pegoraro, Carles Trepat, Margarita Escarpa a i.
- pedagogička na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave

Okrem sólového účinkovania intenzívne spolupracuje s hudobnými telesami a sólistami (spev, gitara, flauta, akordeón, husle). Je výkonnou členkou Spoločnosti J. K. Mertza.