English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Norbert Bodnár Foto: Pavel Kastl

Norbert Bodnár

(11. 4. 1956 Košice)


vážna hudba: skladba
scénická a filmová hudba: skladba

CV

1971 – 1975 gymnázium v Košiciach
1975 – 1976 Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Jozefa Podprocký)
1976 – 1981 VŠMU (kompozícia – Andrej Očenáš)
od 1982 pedagóg hudobno-teoretických predmetov a kompozície na Konzervatóriu v Košiciach

"V začiatkoch svojej profesionálnej umeleckej dráhy sa orientoval na komponovanie populárnej hudby (mnohé jeho piesne získali ocenenia na festivale Košický zlatý poklad). V súčasnosti sa venuje aj tvorbe scénickej hudby pre rozhlas, televíziu, divadlá, a to nielen doma, ale i v zahraničí (Poľsko, Bulharsko atď.). V oblasti tzv. vážnej hudby, ktorá je jadrom jeho tvorby, sa Bodnárov rukopis vyznačuje konfrontáciou rôznych výrazových línií vedľa seba – napríklad neoklasicistický a neoromantický štýl. Medzi jeho výrazové prostriedky patrí aj spájanie divergentných prvkov, ktoré radí v rýchlom slede za sebou s jemu príznačnou dávkou humoru, napríklad džezové postupy vedľa aleatorických pasáží. V poslednom tvorivom období sa Bodnár orientuje na veľké formy – Symfónia č. 1, opera Netreba toľko slov, Symfónia č. 2 (Dance-symphony) a opera Tartuffe. Evolučný prístup k hudobnému materiálu sa uplatňuje aj v kompozíciách pre sólové nástroje – klarinet (Funny Breakfast), organ (Hudba pre organ), klavír (Variácie na tému Beethovena) atď."

 

(BUKOVINSKÁ-HOLANOVÁ, Júlia: Norbert Bodnár. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 50.)

Linka na osobnú stránku