English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Filip Jaro Foto: Martin Vongrej

Filip Jaro

(2. 3. 1986 Bratislava)


vážna hudba: kontrabas


Pôsobenie v súboroch:

Sperger Duo

CV

2002 – 2007 Konzervatórium v Bratislave (kontrabas – Zoltán Janikovič)
2008 - 2013 Akadémia umení v Banskej Bystrici (Ján Krigovský)
2003 – 2004 člen komorného združenia Johann Strauss Trio
od 2005 pravidelná sólová koncertná činnosť
od 2007 člen orchestra Opery SND (od 2008 zástupca vedúceho skupiny)
interpretačné kurzy: Stuttgart (Thomas Lom), Brno (Miloslav Gajdoš, Miloslav Jelínek, Jiří Valenta, Jiří Hudec, Josef Niederhammer, Wolfgang Guttler, Cattalin Rottaru), Viedeň (Herbert Mayr)
 

Filip Jaro pôsobil vo viacerých medzinárodných orchestroch ako prvý kontrabasista, pod taktovkou popredných dirigentov ako Riccardo Mutti, Xavier Ricour, Aleš Podařil, Michael Millard, Nicolaus Harnoncourt, Ondrej Lenárd a i.

Pravidelne vystupuje aj ako sólista, účinkoval napr. so Symfonickým orchestrom Konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie v Bratislave, s orchestrom Collegium Baroque a ď. Jeho sólový repertoár siaha od hudby baroka až po 20. storočie. Spolu s manželkou a klaviristkou Xéniou Jarovou účinkujú v komornom zoskupení Sperger Duo a každoročne usporadúvajú recitály a kontrabasové koncerty zamerané na propagáciu kontrabasu ako sólového nástroja.

Filip Jaro pravidelne spolupracuje s komornými telesami Mucha Quartet a Moyzesovo kvarteto.

Linka na osobnú stránku