English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Ľudovít Rajter Foto: Tomáš Vyskočil

Ľudovít Rajter

(30. 7. 1906 Pezinok – 6. 7. 2000 Bratislava)


vážna hudba: skladba, dirigovanie

CV

1915 – 1920 Mestská hudobná škola v Bratislave (Alexander Albrecht)
1916 – 1924 Evanjelické lýceum v Bratislave
1920 – 1924 Hudobná škola pre Slovensko v Bratislave (klavír – Frico Kafenda, violončelo – Rudolf Rupník)
1924 – 1929 Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (kompozícia – Franz Schmidt, Joseph Marx, dirigovanie – Clemens Krauss, Alexander Wunderer, violončelo – Friedrich Buxbaum, Rudolf Hindemith)
1929 – 1933 pedagóg hudobnej teórie a hry na violončele na Mestskej hudobnej škole v Bratislave
1929 – 1933 asistent C. Kraussa na letných Majstrovských kurzoch v Salzburgu
1930 – 1932 Majstrovská škola Vysokej hudobnej školy F. Liszta v Budapešti (kompozícia – Ernő Dohnányi)
1932 – 1933 dirigentské vystúpenia v Maďarskom rozhlase v Budapešti
1934 dirigent Maďarského rozhlasu v Budapešti
1935 – 1945 prvý dirigent Maďarského rozhlasu v Budapešti
1936 Doctor honoris causa (College of Music New York)
1938 – 1945 pedagóg komornej hudby a orchestrálnej praxe na Vysokej hudobnej škole F. Liszta v Budapešti, od r. 1941 ako riadny profesor
1943 spoluzakladateľ Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu
1946 – 1949 šéfdirigent Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave
1948 – 1949 člen Prípravného výboru Slovenskej filharmónie
1949 – 1974 pedagóg dirigovania a komornej hudby na VŠMU, od 1951 vedúci pedagóg dirigentskej triedy, 1964 docent
1949 – 1976 prvý dirigent Slovenskej filharmónie
1966 vedúci pedagóg majstrovských dirigentských kurzov Letnej akadémie Mozarteum v Salzburgu
1968 – 1969 hosťujúci dirigent Rozhlasového symfonického orchestra v Bazileji
1968 – 1977 šéfdirigent Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave
1983 – 1992 dirigent Orchestra Slovenskej hudobnej mládeže
1991 menovaný za doživotného čestného šéfdirigenta Symfonického orchestra Savaria v Szombathelyi
1991 v rámci rehabilitačných konaní menovaný za profesora dirigovania
1994 vedúci majstrovských kurzov dirigovania v Orviete (Taliansko)
1999 Čestný šéfdirigent Slovenskej filharmónie
2000 Čestný člen Maďarskej akadémie umení

"V oblasti kompozície predstavuje v slovenskom hudobnom prostredí štýlovo osobitý prejav. Jeho tvorba vyrastá z koreňov viedenskej a budapeštianskej kompozičnej školy (F. Schmidt, E. Dohnányi, B. Bartók, A. Albrecht). Jej charakteristickými črtami sú originalita v rámci pravidiel tradície, prehľadnosť vo forme i harmónii, koncentrovanosť, vyváženosť racionálneho a emocionálneho prvku, zmysel pre humor i lyriku. K najväčšej koncentrácii a čistote jeho kompozičného jazyka dochádza v komorných dielach neskorého tvorivého obdobia."

(RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ľudovít Rajter. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 234.)

 

Linka na osobnú stránku