English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Karol Kompas

Karol Kompas

(23. 12. 1975 Nitra)


vážna hudba: gitara


Pôsobenie v súboroch:

Mertz Guitar Duo

VENI ensemble

CV

1994 – 1997 Konzervatórium Žilina (gitara – Ján Labant)
1997 – 2003 VŠMU (Jozef Zsapka a jeho asistent Miloš Slobodník)
2000/2001 ročné štipendium MŠ SR (študijný pobyt na Hudobnej akadémií v Katowiciach, gitara – Alina Gruszka a Wanda Palaczová)
od 2003 externý pedagóg hry na gitare na Katedre hudobnej výchovy PF UKF v Nitre

Počas štúdia sa pravidelne zúčastňoval na hudobných festivaloch v Kutnej Hore, Mikulove, Tychach, Krynici, Londýne, Lichtenštajnsku, Bratislave a Nitre. Absolvoval majstrovské kurzy s významnými svetovými gitaristami (napr. s A. Carlevarom, A. Prierrim, Z. Dukićom, P. Steidlom, J. M. Gallardom Del Rayom, M. Escarpa, M. Trösterom, P. Bellinatim, M. I. Siewersom, T. Offermannom, A. Burguetem, P. Zaleskim, K. Ragossnikom, J. Clormannom). Spolupracoval so súbormi Musica Aeterna a Veni Ensemble, nahrával pre Slovenský rozhlas. Okrem klasickej hudby aktívne pôsobí v oblasti pop-rocku, jazzu, improvizácie a komponovania.