English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Alfréd Zemanovský Foto: Archív

Alfréd Zemanovský

(2. 9. 1919 Linz – 4. 3. 1994 Banská Bystrica)


vážna hudba: skladba

CV

1937 – 1939 Gymnázium v Prievidzi
1944 – 1952 Konzervatórium v Bratislave (dirigovanie – Karel Schimpl, kompozícia – Alexander Moyzes)
1954 – 1969 dirigent Súboru ĽUT bratislavského rozhlasu
1972 – 1981 tajomník Tvorivej komisie Zväzu slovenských skladateľov
1962 – 1972 redaktor hudobných vydavateľstiev Supraphon a OPUS

"Láska k slovenskej ľudovej piesni viedla Zemanovského postupne k vytvoreniu významných zborových skladieb a kompozícií: Trávnice a lúčne spevy z Čičmian a Terchovej; Štyri zošity mužských zborov a iné. Svadobné spevy z Horných Bziniec pre miešaný dvojzbor získali roku 1977 na medzinárodnej rozhlasovej súťaži európskeho hudobného folklóru Prix Bratislava 3. cenu. Zemanovský si s plnou zodpovednosťou a citlivosťou vyberal texty na zhudobnenie. Prednosť dával básnikom Š. Žárymu, A. Plávkovi, J. Smrekovi, J. Kostrovi a iným. Najmä tvorba pre deti a mládež je bohatá. Za zmienku stoja Tri odpovede; Zázračný vozík; Sen partizána; Ozvena atď. Z oblasti 5-hlasných miešaných zborov sú významné Nové ráno; Verše hrdinom; Spev o matke; Knižočka miešaných zborov a iné. V posledných rokoch vznikli invenčne silné a zaujímavé zborové kompozície ako Cupido na poéziu J. Smreka a V. Beniaka, Otčina drahá; Počúvanie splavov a iné. V Zemanovského diele dominuje predovšetkým rozsiahla umelá i ľudová zborová tvorba. Skladateľove diela radi spievali a spievajú popredné slovenské i české spevácke zbory: SFZ, SĽUK, Lúčnica, Technik, Bratislavský detský zbor, Severáček, Kantiléna a iné.
Zemanovský si ako skladateľ i organizátor hudobného života na Slovensku uvedomoval, že treba vyvinúť maximálne úsilie, aby sa oboznámil so súčasným stavom v oblasti interpretácie speváckych zborov, a že treba vyzdvihnúť a rozšíriť základňu – slovenskú hudobnú kultúru. Okrem toho mal možnosť porovnávať interpretačné skladateľské majstrovstvo na domácich i zahraničných súťažiach, často ako člen súťažnej poroty. Pravidelne publikoval a písal hodnotiace články o dramaturgickej a interpretačnej úrovni speváckych zborov, vystupujúcich na Slávnostiach zborového spevu alebo na súťaži o Zlatý veniec mesta Bratislavy, najmä v časopise Hudba, spev a tanec, ktorý vydával Osvetový ústav v Bratislave. Zemanovský má veľkú zásluhu na rozvoji zborového hnutia na Slovensku."

(SLUJKA, Vladimír: Alfréd Zemanovský. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 296 – 297.)