English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Ladislav Stanček Foto: Archív

Ladislav Stanček

(7. 2. 1898 Prievidza – 15. 4. 1979 Prievidza)


vážna hudba: skladba

CV

1916 maturita na učiteľskej preparandii v Štubnianskych Tepliciach (neskoršie pôsobenie na tomto ústave ako hudobný pedagóg)
1925 – 1928 Konzervatórium v Brne (organ – Tregler, dirigovanie – F. Neumann, kompozícia a duchovná hudba – V. Petrželka, O. Chlubna), neskôr učilište kláštora na Slovanoch
1928 – 1935 regenschori v blumentálskom kostole v Bratislave a pedagóg teoretických predmetov na Hudobnej a dramatickej akadémii
1935 – 1946 pedagóg na učiteľskej akadémii v Spišskej Kapitule
1946 – 1956 učiteľská akadémia v Spišskej Novej Vsi
1947 – 1949 zbormajster Spišského učiteľského spevokolu

Ladislav Stanček študoval na Gymnáziu v Prievidzi.