English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Ján Móry Foto: Archív rodiny Móryovej

Ján Móry

(10. 7. 1892 Banská Bystrica – 5. 5. 1978 Bratislava)


vážna hudba: skladba

CV

1900 – 1910 katolícke gymnázium v Banskej Bystrici
1912 Obchodná akadémia v Budapešti, obchodná prax v Hamburgu, Berlíne a v ďalších mestách Európy a v zámorí; súčasne hudobné štúdiá (klavír – prof. Scheinberger v Banskej Bystrici, hudobná teória a kompozícia – S. Dobó v Budapešti a H. Büchel v Berlíne)
1921 dedičstvo Nového Štrbského Plesa s hotelom vo Vysokých Tatrách (vyhľadávaný hoteliér)
1945 po zhabaní celého majetku pedagogické pôsobenie
1946 – 1960 riaditeľ Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi
od 1960 pobyt a tvorba v Bratislave

"Ako výrazne melodicky založeného skladateľa inšpirovali Móryho najmä lyrické básne. Vytvoril vyše 200 piesní na slová R. Wildeho, R. M. Rilkeho, R. Thákura, R. Dehmela, R. Reinera, Ľ. Válku, Ľ. Trégera, G. Kallivoda-Scholzovej, E. Bindera, F. Láma a ďalších autorov. Skomponoval 12 javiskových a 14 orchestrálnych diel, množstvo skladieb a piesní pre tanečný orchester, 10 cirkevných skladieb, zborové, komorné, prednesové a inštruktívne kompozície. Jeho diela sa uvádzali na popredných scénach v strednej Európe, orchestrálna a piesňová tvorba, skladby pre tanečný orchester a piesne z operiet sa uvádzali v rozhlasovom vysielaní v Košiciach, Bratislave, Brne, Prahe, Berlíne, Budapešti a v iných mestách, viaceré vyšli tlačou najmä v Kežmarku, Prahe, Berlíne, Budapešti. V Berlíne vyšli na gramoplatniach piesne z operety La Valliére v interpretácii významných tenoristov J. Schmidta a L. Graveaura. Slovenský hudobný fond v Bratislave dvakrát vydal cyklus skladieb Malý harmonikár. Napriek skladateľovmu príklonu k zábavnej a populárnej hudbe a inklinácii k obdobiu romantizmu a postromantizmu, v jeho tvorbe sú diela s nekonvenčnou melodikou charakterizovanou neobvyklými zvratmi, veľkými intervalovými skokmi a častou chromatizáciou, ktorá vypovedá o svojskom a osobitom, prevažne horizontálnom, kompozičnom myslení a štýle európskeho rozmeru."

(BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 195 – 196.)