English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Milan Adamčiak Foto: Michal Murin

Milan Adamčiak

(16. 12. 1946 Ružomberok – 16. 1. 2017 Banská Belá)


vážna hudba: skladba
teoretici: muzikológia

CV

1962 – 1968 Konzervatórium Žilina (violončelo)
1968 – 1973 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (hudobná veda)
1972 – 1991 Ústav hudobnej vedy (neskôr Umenovedný ústav) Slovenskej akadémie vied (výskum hudby 20. storočia a vzájomné vzťahy hudby a výtvarného umenia), súčasne VŠMU a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (prednášky o hudbe 20. storočia)
1989 zakladateľ súboru nekonvenčnej hudby Transmusic comp. (www.burundi.sk/monoskop/index.php/Transmusic_comp)
1990 zakladateľ Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), pod hlavičkou ktorej zorganizoval v Bratislave v 1991 a 1992 Festival intermediálnej tvorby (FIT)
2009 autor výstavy Transmusic Comp., spoluautor Michal Murín, Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave

"Adamčiakovo hudobné myslenie predstavuje, po počiatočných postwebernovských poetických východiskách v druhej polovici 60. rokov (zoskupenie DAD), radikálny, v slovenskom umeleckom kontexte ojedinelý rozchod s tradíciou a prechod na pozície konceptuálne orientovanej tvorby. Tento vývojový proces u neho postupoval ruka v ruke s dôslednou dekonštrukciou „čistých“ médií a intermedializáciou tvorivých aktivít. V oblasti hudby sa jeho symptomatickým výrazom stáva otvorená forma, veľkoryso poňatá sonorita, nekonvenčná partitúra, improvizácia a akcia, podieľajúce sa v rozličnej miere na výslednom synergickom tvare, inklinujúcom striedavo k expresívnej i minimalistickej výrazovosti. Adamčiakove partitúry nielenže graficky nefixujú tóny konvenčným spôsobom, ale často neobsahujú žiadne pokyny, ktoré by viedli ku konkrétnym zvukom. Jeho variabilné obsadenie poskytuje v rovnocennej miere priestor hudobníkom i nehudobníkom."

 

(CSERES, Jozef: Milan Adamčiak. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 11.)

Linka na osobnú stránku