English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Knihy

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

AUTOR

NÁZOV

CENA

Jurík, Marián; Zagar, Peter (ed.)

100 slovenských skladateľov

6,64 Eur / 200,00 Sk

Režucha, Bystrík – Parík, Ivan

Ako čítať partitúru

3,32 Eur / 100,00 Sk

Režucha, Bystrík – Parík, Ivan

Ako dirigovať

5,97 Eur / 180,00 Sk

Hoppin, Richard H. (ed.)

Antológia stredovekej hudby

8,00 Eur / 241,00 Sk

Cox Christoph, Warner Daniel

Audiokultúra

16,00 Eur / 482,00 Sk

Tallián, Tibor

Béla Bartók

16,00 Eur / 482,00 Sk

Litecký-Šveda, Ján & collective

Blues in Slovakia

18,26 Eur / 550,00 Sk

Berger, Roman

Cesta s hudbou

13,50 Eur / 407,00 Sk

Albrecht, Ján

Človek a umenie

12,78 Eur / 385,00 Sk

Zavarský Ernest

Eugen Suchoň

8,96 Eur / 270,00 Sk

Nyman, Michael

Experimentálna hudba: Cage a iní

11,62 Eur / 350,00 Sk

Janoušek, Miloš a kol.

Folk na Slovensku

22,57 Eur / 680,00 Sk

Elschek, Oskár

Fujara – The Slovak Queen of European Flutes

15,90 Eur / 479,00 Sk

Klatt Kornel

Hral som s Warchalovcami

23,00 Eur / 693,00 Sk

Pavol Zelenay – Ladislav Šoltýs

Hudba - tanec - pieseň

16,60 Eur / 500,00 Sk

Kresánek, Jozef

Hudba a človek

4,98 Eur / 150,00 Sk

Hoppin, Richard H.

Hudba stredoveku

16,60 Eur / 500,00 Sk

Brown, Howard Mayer

Hudba v renesancii

15,00 Eur / 452,00 Sk

Scruton, Roger

Hudobná estetika

16,00 Eur / 482,00 Sk

Stravinskij, Igor

Hudobná poetika, Kronika môjho života

12,78 Eur / 385,00 Sk

Hudobné udalosti 2013

3,00 Eur / 90,00 Sk

Hudobné udalosti 2014

3,00 Eur / 90,00 Sk

Hudobné udalosti 2015

3,00 Eur / 90,00 Sk

Hudobné udalosti na Slovensku 2012

3,00 Eur / 90,00 Sk

Zagar, Peter (ed.)

Hudobníci

16,60 Eur / 500,00 Sk

Harnoncourt, Nikolaus

Hudobný dialóg

11,25 Eur / 339,00 Sk

Lebrecht, Norman

KEĎ HUDBA ZMĹKNE

15,00 Eur / 452,00 Sk

Rosen, Charles

Klasicizmus

21,41 Eur / 645,00 Sk

Hanslick, Eduard

O hudobnom krásne

7,00 Eur / 211,00 Sk

Klinda, Ferdinand

Organ v kultúre dvoch tisícročí

16,43 Eur / 495,00 Sk

Demo, Ondrej

Pavol Tonkovič

10,60 Eur / 319,00 Sk

Kresánek, Jozef

Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného

5,64 Eur / 170,00 Sk

Kajanová, Yvetta

Slovník slovenského jazzu

5,48 Eur / 165,00 Sk

Čížik, Vladimír

Slovník slovenského koncertného umenia I

3,32 Eur / 100,00 Sk

Žilková, Anna (ed.)

Slovník slovenského koncertného umenia II

3,32 Eur / 100,00 Sk

Žilková Anna, (ed.)

Slovník slovenského koncertného umenia III.

3,32 Eur / 100,00 Sk

Filip, Miroslav

Súborné dielo I

6,00 Eur / 181,00 Sk

Filip, Miroslav

Súborné dielo II

5,48 Eur / 165,00 Sk

Kajanová, Yvetta

The Book of Slovak Jazz

9,13 Eur / 275,00 Sk

Albrecht, Alexander

Túžby a spomienky

12,95 Eur / 390,00 Sk

Elschek, Oskár - Elscheková, Alica

Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

11,62 Eur / 350,00 Sk

Krák, Egon

Viachlas v hudbe Európy

11,62 Eur / 350,00 Sk

Eisen, Cliff - Sadie, Stanley

Wolfgang Amadeus Mozart

11,62 Eur / 350,00 Sk

Litecký-Šveda, Ján a kol. *

Blues na Slovensku

8,30 Eur / 250,00 Sk

Berger, Roman *

Dráma hudby

9,13 Eur / 275,00 Sk

Rishoi, Niel *

Edita Gruberová, portrét

13,24 Eur / 399,00 Sk

Wasserberger, Igor *

Fenomény súčasného jazzu

11,58 Eur / 349,00 Sk

Wilson, Peter Niklas *

Hear and Now

11,62 Eur / 350,00 Sk

Burlas, Ladislav *

Hudba – komunikatívny dynamizmus

1,66 Eur / 50,00 Sk

Cseres, Jozef *

Hudobné simulakrá

8,30 Eur / 250,00 Sk

*

Hudobné udalosti na Slovensku 2008

5,05 Eur / 152,00 Sk

*

Hudobné udalosti na Slovensku 2009

3,00 Eur / 90,00 Sk

*

Hudobné udalosti na Slovensku 2011

3,00 Eur / 90,00 Sk

Mayer, Alojz Marian *

Martin Šaško a jeho organárska škola

13,61 Eur / 410,00 Sk

Beneš, Juraj *

O harmónii

6,61 Eur / 199,00 Sk

*

Slovenský hudobný adresár 2006 – 2007

5,31 Eur / 160,00 Sk

Abraham, Gerald *

Stručné dejiny hudby

36,51 Eur / 1100,00 Sk

Filip, Miroslav *

Súborné dielo I

4,48 Eur / 135,00 Sk

Schoenberg, Arnold *

Štrukturálne funkcie harmónie

9,92 Eur / 299,00 Sk

Miľštejn, Jakov Izakovič; Kremenštejnová, Berta Lejbaševna *

Štúdie o Chopinovi, Pedagogika G. G. Nejgauza

12,78 Eur / 385,00 Sk

* Vypredané