Domov

domov

English

english

prázdny priestor
Logo HC  
Čo počúvaHudobné spravodajstvoCD recenzie
n
 
201610 Hudobný život 10/2016

Spravodajstvo, koncerty, festivaly
Reagujete, Úspešný večer Mucha Quartet, Katedrálny organový festival Bratislava, Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen


Rozhovor
Martin Majkút: „Byť dobrým človekom je dôležitejšie než úspech.”  

Stará hudba
Edičný rad starej hudby Musicalia Istropolitana

Hudba & IT
LilyPond

Výročie
Morton Feldman (1926–1987)

Preklad
Julian Barnes: Šum času

Seriál
Nahrávanie folklóru na území Slovenska XVI: Fonografický ústav ČAVU – ďalší osud gramofónových platní

História
Emil Gilels (1916–1985) – titan klavíra

Mimo hlavného prúdu
Hudba dneška v SNG 19: Babylonská veža / A4: Tyč
Filip Drábek – Od partnerského lo-fi projektu Päfgens k terénnym nahrávkam na Islande

V zrkadle času
Bratislavská lýra (1966–1998)

Zahraničie:
Aix-En-Provence: Provensálske spevy lásky

World music
World music festival Bratislava
Konferencia Slovensko a world music  Y. Kajanová, V. Potančok

Cena: 2.16 Eur (65.00 Sk)
Počet strán: 40  


Obsah aktuálneho čísla

Logo Logo časopisu Harmonie
Andrej Šuba: Martin Majkút: „Byť dobrým človekom je dôležitejšie než úspech.“

Moja prvá a nadlho i posledná spomienka na teba je, ako si na Dňoch starej hudby v Klariskách dirigoval Josquinovu Missa Pangue lingua, teda repertoár, ktorý sa u nás neuvádzal ani neuvádza. Tešil som sa na pokračovanie, ale ty si odišiel do Spojených štátov. Ako a prečo vlastne k tomu došlo?
(Smiech.) Tak to sú už celé veky! Ako som sa dostal do USA? Jedného dňa som sa zobudil a pochopil, že ak ostanem na Slovensku, tak sa zo mňa stane frustrovaný mladý a potom možno i starý dirigent. Šance, ktoré tu boli, boli veľmi obmedzené. Aj keby som s každým orchestrom dostal ročne jeden koncert, stále by to na umelecké napredovanie nebolo dosť. Orchester je dirigentov nástroj a ja som potreboval cvičiť. Začal som sa preto obzerať po rôznych štipendiách. Pôvodne som chcel študovať v niektorej európskej krajine, ale všade sa len zasmiali, keď počuli, o aký odbor mám záujem. Nakoniec som zavolal do americko-slovenskej nadácie Fulbright Comission, kde mi povedali: „Samozrejme, podporujeme aj študentov humanitných disciplín, príďte sa pozrieť.“ A spravili na mňa taký dobrý dojem, že hoci som nikdy nezamýšľal ísť do USA, povedal som si, že teraz sa tam chcem ísť ...

viac

Daniel Matej: Dve okrúhle výročia. Výročie prvé – Morton Feldman

Predstava, že by sa Morton Feldman nikdy nenarodil, resp. že by sa nikdy nestal skladateľom, ma napĺňa „hrôzou“: nechcem si domýšľať dôsledky prípadnej absencie jeho hudby v období po roku 1950, ako si ani nechcem – a vlastne ani neviem – predstaviť, ako by vyzerala napríklad hudba viacerých mojich priateľov, vlastnú nevynímajúc...
Feldman, o 14 rokov mladší Cageov súpútnik, vniesol do americkej experimentálnej hudby zvláštneho ducha, plného krehkej vnútornej poézie a senzibility. V jeho tvorbe sa neobyčajným spôsobom spojili dva z istého hľadiska nezlučiteľné svety: radikálny experiment (s hudobným materiálom, procesom, priestorom, časom) a citlivý výraz, ktorého charakter sa blíži (akokoľvek bizarne to môže znieť) skôr k „citovosti“ hudby ukrytej v romantických klavírnych miniatúrach ako k radikálnej „ne-citovosti“ mnohých prejavov americkej experimentálnej hudby... Jedným dychom však – aby nedošlo k nedorozumeniu – treba zároveň dodať (a to je snáď ešte bizarnejšie), že tejto krehkej „citovosti“ chýba oná typická projekcia autorského ega, taká charakteristická pre väčšinu hudby 19. storočia: mohli by sme teda povedať, že Morton Feldman je akýmsi oneskoreným „objektívnym ...

viac

Marián Minárik: Nahrávanie folklóru na území Slovenska XVI

Hoci Josef Chlumský už v roku 1930 písal, že platne Fonografického archívu ČAVU, teda aj nahrávky slovenského folklóru, sa budú predávať vo Francúzsku i inde vo svete, pravdepodobne sa tak nikdy nestalo. Podľa Chlumského boli platne vylisované začiatkom roka 1930. Pathé frères mali podľa dohody dodať postriebrené matrice a z každej z nich desať vylisovaných platní. Ich postupné zasielanie sa napriek urgenciám pretiahlo až do septembra 1931. Po prvej zásielke začiatkom roka 1930 prišla ďalšia až v lete a z 380 platní bolo 110 chybných – boli to duplikáty, nesprávne skombinované matrice alebo platne, ktoré mali vylisovanú iba jednu stranu. Popri reklamácii profesor Chlumský písomne požiadal predstaviteľov firmy Pathé, aby zriadili oficiálne zastúpenie v Československu a umožnili tak predaj vybraných platní pred koncom roka 1931. Pri výbere dbali členovia komisie na technickú kvalitu i na obsah nahrávok. Pri folklórnych nahrávkach posudzovali autenticitu, preto sa tu objavujú poznámky: „zpěvačka zkažena vystupováním v rozhlase“, „přednes afektovaný“.

Z pôvodného výberu 47 platní sa nakoniec dostalo do predaja 42 a ČAVU i obchodníci sa usilovali dodávať ich školám ako ...

viac

Peter Katina: Emil Gilels (1916–1985) – titan klavíra

Gilels sa narodil 19. 10. 1916 ako Samuil Hilels v rodine litovských Židov Esfiry a Grigorija Gilelsovcov v Odese v cárskom Rusku. (Z tohto mesta pochádzali okrem iných aj slávni huslisti David Oistrach a Nathan Milstein.) V Gilelsovej rodine neboli profesionálni hudobníci, otec bol však amatérskym hudobným nadšencom a rodina doma často muzicírovala. Emilova o tri roky mladšia sestra Jelizaveta sa stala vynikajúcou huslistkou. Gilelsovci žili v malom byte v chudobnej štvrti, no vlastnili klavír. Malý Emil citlivo reagoval na hudobné podnety – spev, vyzváňanie zvonov či tóny dychového orchestra. Mal absolútny sluch a dokázal určiť tónovú výšku aj pri nehudobných zvukoch. Talentovaným deťom sa v tom čase v Odese venovala veľká pozornosť, preto sa Emil Gilels začal už ako päťročný učiť u Jakova Tkača, tamojšieho slávneho pedagóga. Tkač študoval u francúzskeho klaviristu Raoula Pugna a svoj „umelecký rodokmeň“ si odvodzoval až k Chopinovi.

Bol prísny, vyžadoval disciplínu a zdôrazňoval cvičenie stupníc a etud. Jeho spôsoby boli neľútostné a mladý Gilels, jemné a senzitívne dieťa, ktorého doma obklopovala milujúca atmosféra, musel skrývať svoje pocity a utrpenie. Tejto ...

viac

Oskar Lehotský: Bratislavská lýra (1966–1998)

Symbol zašlej slávy, výkladná skriňa normalizačnej popmusic, festival, ktorý preslávil Bratislavu v celosvetovom meradle či súťažná prehliadka toho, čo sa u nás ujalo (alebo pretlačilo). Názov medzinárodného hudobného festivalu Bratislavská lýra dodnes vzbudzuje rôznorodé asociácie a kým mladším generáciám sa nespája takmer s ničím, jeho protagonisti i aktéri si nedávno pripomenuli 50 rokov od uskutočnenia prvého ročníka.
Úvahy o slovenskej prehliadke autorov a interpretov populárnej hudby sa v hlavách jej protagonistov rodili už od konca 50. rokov. Pavol Zelenay a Ján Siváček patrili v tej dobe k popredným predstaviteľom domácej populárnej hudby a o potrebe usporiadať podujatie, aké prebiehalo napríklad v talianskom San Reme už od roku 1949, v poľskom Sopote od roku 1961 či pod názvom Zlatý Orfeus v Bulharsku od roku 1965, sa spolu rozprávali stále častejšie. Hoci Československo nebolo členom Eurovízie, určitý dosah na domáce hudobné dianie mala od roku 1956 „putovná“ súťažná prehliadka Eurovision Song Contest. Víťaznú pieseň zvyčajne po vyhlásení prespieval niektorý z našich interpretov v „domácom“ jazyku a mohla sa tak „legálne“ dostať do rotácie vtedajšieho ...

viac

Jozef Červenka: Pavol Breslik - Mozart

Pavol Bršlík (Breslik) patrí momentálne vo svete medzi najvyhľadávanejších mozartovských tenoristov. Napriek tomu, že do repertoáru premyslene zaraďuje aj diela iných autorov, vhodných pre jeho naturel a typ hlasu, Mozart v ňom stále dominuje. Bolo preto len otázkou času, kedy sa v rozrastajúcej diskografii speváka objaví album, ktorý bude akýmsi resumé jeho doterajšieho mozartovského lyrického pôsobenia. To sa mu podarilo a navyše si nahrávkou pootvoril dvere aj do ďalšieho repertoárového priestoru. Dramaturgia Bršlíkovho nového albumu nie je veľmi objavná, no pri tomto type bilančného CD pochopiteľná. Začína dvomi áriami z Idomenea. Pokiaľ Idamanteho už tenorista s úspechom na javisku spieval, nasledujúca veľká ária titulnej postavy je hneď prvým vrcholným momentom albumu. Smeruje do budúcnosti a ukazuje možnosti ďalšieho repertoárového vývoja, s ktorým sa dá nielen súhlasiť, ale už teraz sa naň možno tešiť. Prísľub obohatenia vzácne prirodzene a ľahko znejúceho hlasu o farebnú hlbšiu polohu, zmiernenie vibrata, vážny prejav a aristokratický výraz ponúkajú spevákovi široké pole pôsobnosti v hrdinských mozartovských postavách, akými sú Mitridate či ...

viac

Zora Šikrová: Arwa - Boris Lenko Works

Jeden z posledných vydavateľských počinov Hudobného fondu by stačilo zhodnotiť stručne: ide o škandál. Presnejšie, išlo by o škandál, keby sa niečo podobné udialo v spoločnosti vedomej si kultúrnej identity a citlivej na jej reprezentáciu, najmä pokiaľ sa realizuje prostredníctvom štátnych inštitúcií. Ťažko povedať, či domáce prostredie dospelo do tohto štádia, preto bude asi predsa len potrebné venovať väčší priestor analýze tohto krajne neprofesionálneho konania.

Už pri popise okolností vzniku nahrávky je človek paralyzovaný istou vydavateľskou schizofréniou: CD Arwa vyšlo totiž súčasne so sólovými sonátami Ivana Paríka, s ktorých umeleckými ambíciami ostro kontrastuje a ktorých kultúrny prínos akoby negovalo. Popri skromnejšom, no strategicky dôslednom dotváraní obrazu slovenskej hudby prostredníctvom nahrávok desaťročiami overených, avšak stále nedocenených domácich skladateľov, podporil Hudobný fond vydanie profilového CD umelca, ktorý je ako autor/skladateľ na scéne etablovaný asi ako študent kompozície bez konkrétnej predstavy o svojom profesionálnom hudobnom začlenení.

Pre zachovanie objektívnosti možno ako charakteristiku projektu použiť aj mierne ...

viac

Peter Motyčka: Jan Rejžek - Jak tohle vůbec můžete otisknout!

Predkladať čitateľovi súborné vydanie hudobno-publicistických textov na ploche osemsto strán (!) môže na prvý pohľad vyznievať absurdne. V prípade Jana Rejžka (ročník 1954), českého hudobného a filmového kritika, novinára i básnika, to však nepôsobí len ako spomienková kuriozita, keďže jeho písané texty i lakonické vyjadrenia na adresu mnohých kultúrnych či politických osobností dlhoročne rozdeľovali českú (príležitostne aj slovenskú) verejnosť a provokovali k ďalším diskusiám (prípadne k súdnym procesom). Okrem toho patrí Rejžek, spolu s nedávnym osemdesiatnikom Jiřím Černým, k vrcholom československej hudobnej publicistiky, pričom ani jeden z nich neostal verný „len“ populárnej hudbe. Rejžek sa do značnej miery zaoberal aj filmovým umením (a vydal dve básnické zbierky), Černý zasa folklórom a hudobným divadlom. O mnohom napovedá Černého predhovor Proč čtu Jana Rejžka, ktorý knihu otvára napriek tomu, že v porevolučných rokoch si obaja kritici nedokázali prísť na meno. Je však zjavné, že jeden druhého si nesmierne vážia (počas normalizačného zákazu pre Černého Rejžek svojím menom zastrešoval jeho príspevky) a spájajú ich aj novinárske začiatky v športových rubrikách. Černý ...

viac