Domov

domov

English

english

prázdny priestor
Logo HC  
Čo počúvaHudobné spravodajstvoCD recenzie
n
 
201912 Hudobný život 12/2019

Spravodajstvo, koncerty, festivaly: Jubilejný koncert k 70. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie, Medzinárodný úspech žilinskej flautistky, Melos-Étos 2019

Rozhovor: Erkki-Sven Tüür / Edo Klena / Lars Graugaard

Téma: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie

Zahraničie: Praha: O Lolite narovinu 
Brusel: Jana z Arku bez hranice i svätožiary 
Hamburg: Érard festival so slovenskou účasťou

Recenzie

 

Cena: 2.16 Eur (65.00 Sk)
Počet strán: 40  


Obsah aktuálneho čísla

Logo Logo časopisu Harmonie
Robert Kolář: Melos-Étos 2019

Medzi prekvapenia v pozitívnom zmysle možno zarátať aj opätovné nadviazanie na dve prerušené tradície festivalu. Tým prvým bolo účinkovanie Slovenskej filharmónie, druhým obnovený akcent na multimediálne predstavenia. A opäť nechýbali ani zahraniční skladateľskí hostia, hoci ich návštevy už dlhšie nie sú stredobodom festivalového diania, ako to bývalo v minulosti. Všetko sa dnes odohráva akosi rýchlejšie a v susedstve záplavy ďalších jesenných podujatí, ktoré majú potenciálne podobnú cieľovú skupinu. Napriek tomu však Melos-Étos nestráca nič zo zmyslu svojho bytia – v prvom rade tým, že pokrýva segment súčasnej hudby, ktorá by u nás inak nemala veľkú šancu zaznieť naživo.

Očakávania a zvedavosť vzbudzovala avizovaná účasť Slovenskej filharmónie na otváracom koncerte festivalu 8. 11. Symfonické orchestre po celom svete sú dnes pokladané za múzeá overenej klasiky a súčasnej hudbe, najmä tej odvážnejšej, sú len zriedkavo naklonené priaznivo. A slovenské orchestre nie sú výnimkou z tohto trendu. Ako sa teda naše popredné symfonické teleso, ktoré krátko predtým oslávilo svoje sedemdesiatiny, postaví k výberu skladieb, na ktorom sa uzniesol festivalový výbor? Ako si ...

viac

Robert Kolář: Erkki-Sven Tüür:

V komentári k svojej Tretej symfónii ste napísali, že komponovanie pre vás znamená proces organizovania zmysluplného pohybu duchovnej a emocionálnej energie. Povedali by ste niečo podobné aj dnes o svojom Klarinetovom koncerte?

V tom najvšeobecnejšom zmysle áno. Som takpovediac staromódny človek, ktorý je rád, keď má stanovený cieľ a pohybuje sa smerom k nemu. Teší ma, keď hudba neposkytuje iba kaleidoskopický prehľad situácií existujúcich len pre istý okamih bez vedomia, kam sa bude uberať prúd hudobnej akcie. Inými slovami, nie som veľmi fascinovaný ideou, že som akoby stratený. Sústreďujem sa teda na určitý proces, ktorý môžem nasledovať. Procesy sa môžu odohrávať na viacerých úrovniach súčasne, vždy ide o mnohovrstvovú aktivitu. A vždy nasledujem akoby vnútorný obraz diela, ktorý mám v mysli. Za tie roky sa zmenili iba prostriedky, „náradie“, s ktorým pracujem. Ten komentár som napísal pred vyše dvadsiatimi rokmi a vtedy ma zaujímali iné aspekty hudobnej kompozície.

Už pri zbežnom pohľade na partitúru Klarinetového koncertu si možno všimnúť dve veci. Skladba má tri časti ako klasický koncert, hoci po sebe nasledujú attacca. A hneď na ...

viac

Simona Kačmárová, Dominika Sondorová: Pro musica nostra Nitriensi

Vďaka pestrej dramaturgii, prezentujúcej diela rôznych štýlov a období, poskytol druhý ročník festivalu zaujímavý a vyvážený pohľad na rôznorodosť a pestrosť hudobného umenia. Zásluhou organizátorov sa tak do vybraných miest a obcí aspoň na okamih prinavrátil hudobný život, ktorý tu bol kedysi prítomný ako súčasť života šľachty či cirkvi.

Úvodný koncert 30. 9. sa konal v komárňanskej Starej prachárni, zasvätenej patrónke delostrelcov sv. Barbore. V priestoroch z roku 1807 si publikum vypočulo diela W. A. Mozarta, F. Mendelssohna-Bartholdyho a E. H. Griega v podaní komorného súboru Barocco Sempre Giovane. Suverénnou, živelnou a tektonicky premyslenou hrou sa výrazne prejavila huslistka a sólistka večera Iva Kramperová. Na záver zopakovali hudobníci úvodné Allegro z Mozartovej Serenády č. 13 K. 525 (Malá nočná hudba), ktorú huslistka venovala svojej zosnulej priateľke.

V utorok 1. 10. sa festival presunul do Palárikova a Zlatá sála Poľovníckeho kaštieľa sa stala počas Medzinárodného dňa hudby hostiteľom medzinárodného barokového zoskupenia Le petit Concert d’Apollon. V zaujímavých nástrojových i zvukovo-farebných kombináciách (Radka Kubínová – baroková ...

viac

Anton Viskup: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie

Na rozdiel od pomerov v Prahe, hlavnom meste Československej republiky, neexistoval v Bratislave orchester schopný prevziať úlohu šíriteľa a propagátora domácej a svetovej orchestrálnej tvorby. Pálčivá potreba koncertnej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo usporadúvanie pravidelných koncertných cyklov, sa stala realizovateľnou na sklonku štyridsiatych rokov 20. storočia. Stretla sa s pochopením a podporou básnika Ladislava Novomeského, ktorý zastával funkciu povereníka pre školstvo a osvetu. V priebehu relatívne krátkeho obdobia bol za Novomeského výdatnej pomoci ustanovený Prípravný výbor Slovenskej filharmónie (SF) a následne 18. 12. 1948 prijatý Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej filharmónii.

Prípravný výbor s predsedom Eugenom Suchoňom vykonával svoju činnosť necelé dva roky, dekrétom Povereníctva školstva a osvety bol nahradený Správnym výborom Slovenskej filharmónie. Predsedom bol opäť menovaný Eugen Suchoň, ktorý s členmi výboru tvoril kolektívne vedenie inštitúcie do nástupu Dezidera Kardoša na post riaditeľa Slovenskej filharmónie. Rozhodujúcim krokom bolo angažovanie Václava Talicha, v Prahe vystaveného perzekúciám za údajne nie dostatočne ...

viac