Domov

domov

English

english

prázdny priestor
Logo HC  
Čo počúvaHudobné spravodajstvoCD recenzie
n
 
201906 Hudobný život 06/2019

Spravodajstvo: Niekoľko spomienok na dr. Pavla Poláka, Komu zvonia...?, Britský vietor do rozhlasových plachiet, Guarneri Trio v nitrianskej Galérii hudby, Bratislava CROSSOVER festival, Async(h)rónie 2019, ISCM World Music Days 2019 v Estónsku

Rozhovor: Milan Paľa / Vladimír Bokes / Centrum pre umenie VIOLA

Seriál: Účinky hudby na zdravie hudobníka: Fyziologické, ergonomické a zdravotné aspekty hry na dychových hudobných nástrojoch

Hudobné divadlo: Biblická freska podľa Romana Poláka 

Zahraničie: Praha - Hudobne šťavnaté pomaranče

Cena: 2.16 Eur (65.00 Sk)
Počet strán: 40  


Obsah aktuálneho čísla

Logo Logo časopisu Harmonie
Vladimír Fulka: Guarneri Trio v nitrianskej Galérii hudby

Klavírne trio G dur Hob. XV/25 Josepha Haydna sa, tak ako ostatné triá, vyznačuje výraznou dominanciou klavírneho partu, často zdvojeného v husliach v unisone alebo v oktávach. Klavír a najmä violončelo majú často len harmonickú a rytmickú funkciu. Klavír Ivana Klánského tak prirodzene, možno až priveľmi, dominoval nad sláčikovými partmi, hoci sa očividne snažil prenechať im dostatok priestoru. Violončelo nebolo veľmi počuť a z tria bolo skôr duo pre husle a klavír. Zásahy, ktoré zrejme urobili interpreti v Haydnovom texte, mali možno za úlohu skoncentrovať hudobné dianie, alebo posilniť slabšiu pozíciu violončela. Išlo o vypustenie opakovaní v téme s variáciami v 1. časti, Andante, ako aj nahradenie huslí violončelom pri opakovaní kantabilnej témy v časti Poco adagio. Cantabile (pôvodné opakovanie je len v husliach). Intonačne citlivé unisona huslí a klavíra s bohatými melodickými mikrohodnotami (oporami, obalmi), charakteristické pre sadzbu Haydnovho tria, boli čisté a rytmicky dokonale zjednotené aj v záverečnej časti Rondo all’ongarese. Presto, kde Haydn použitím maďarských verbunkových prvkov anticipoval neskoršie Lisztove Uhorské rapsódie a Brahmsove Uhorské tance. ...

viac

Robert Kolář: Milan Paľa: „Návrat k Bachovi mi trval dvanásť rokov.“

Keď si mi v decembri dával do rúk svoj čerstvo vydaný bachovský komplet, povedal si, že kvôli tomuto sa s tebou už traja ľudia prestali rozprávať. Bolo to myslené viac ako žart alebo si naozaj zaznamenal až takéto reakcie?

Nebol to žart a myslím, že medzitým ich ešte pribudlo. Nahrávka, na ktorú som sa dlho pripravoval po tom, čo som Bacha roky nehral, spôsobila v mojom okolí istý rozruch. Aj medzi mojimi priateľmi. Hoci ma dobre poznajú a vedia, čo robím a ako to robím, a zrejme čakali, že výsledok nebude „normálny“, aj tak boli zaskočení. Dosť ma to prekvapilo, ale zároveň som sa potešil, lebo mojím cieľom pri interpretácii akejkoľvek hudby je, aby sa hranice trošku posunuli. To, že provokujem ľudí a oni celkom nerozumejú tomu, čo robím, je možno signál, že idem správnou cestou. Chcem niečo nájsť alebo vylepšiť; ak hovoríme konkrétne o Bachovi, jeho partitúry sú také otvorené, že im nemôže ublížiť žiadny kvalifikovaný interpretačný prístup. Dnes existuje veľmi veľa interpretácií Bacha a každá z nich je trocha iná. A aj preto, že ich je tak veľa, mi trvalo naozaj dlho, kým som sa k Bachovi vrátil. Zistil som, že teraz je ten správny čas vyjadriť sa. ...

viac

ISCM World Music Days 2019 v Estónsku

V dňoch 2.–10. 5. sa tento významný festival súčasnej hudby uskutočnil v estónskych mestách Tallinn, Tartu a Laulasmaa. Na festivale sa zúčastnili slovenskí skladatelia Lukáš Borzík a Adrián Demoč a delegát Slovenskej sekcie ISCM Juraj Beráts. Väčšina aktivít prebehla v hlavnom meste Tallinn s prekrásnym historickým centrom a množstvom koncertných sál, ale aj kostolov s vynikajúcimi akustickými vlastnosťami a zázemím pre organizovanie takýchto podujatí. Festival ponúkol návštevníkom 28 koncertov na 22 rôznych miestach, takže o presuny a pestrosť výberu nebola núdza. Súčasťou festivalu je každý rok aj valné zhromaždenie ISCM, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 50 delegátov z krajín takmer celého sveta. Zhromaždenie prijíma dôležité rozhodnutia pre fungovanie spoločnosti a jej jednotlivých aktivít, ale najmä podporuje vzájomnú výmenu skúseností a kontaktov. Je miestom stretnutí ľudí zanietených pre súčasnú hudbu z rôznych krajín sveta a na jeho pôde častokrát vznikajú dlhoročné vzájomné spolupráce. Na festivale spolupracovalo viac ako 200 skladateľov, súborov a interpretov. Siedmeho mája sa festival presunul do neďalekého mesta Laulasmaa, v blízkosti ktorého nedávno otvorili ...

viac

Peter Katina: O centre pre umenie VIOLA s Tatianou Pirníkovou a Ondrejom Veselým

Prešovská VIOLA niesla istý čas „podtitul“ Literárna kaviareň, v posledných mesiacoch je to Centrum pre umenie. Aký je vlastne jeho presný status a odkedy je aktívne?

Ondrej VESELÝ: Dnes je VIOLA už pred koncom svojej tretej sezóny, v rámci ktorej prešla z literárnej kaviarne na platformu umeleckého centra. Portfólio literárnej kaviarne je jeho súčasťou a je naďalej činné aj po tejto transformácii. V decembri minulého roku pribudol VIOLE nový priestor – divadlo, ktoré je akusticky a priestorovo mimoriadne vhodné aj pre koncerty s odvážnejšou dramaturgiou. Súčasným a oficiálnym názvom je teda VIOLA – centrum pre umenie.

Dušou VIOLY je muzikologička a hudobná pedagogička Tatiana Pirníková, ktorá je všestrannou manažérkou, organizátorkou a hybnou silou všetkých aktivít centra. Kto spolu s ňou tvorí personálne jadro?

OV: Okrem toho, že Tatiana je umeleckou a organizačnou riaditeľkou, je taktiež garanciou kvality, o ktorú sa ako dramaturgovia môžeme oprieť. Pre literárne portfólio je hybnou silou Soňa Pariláková, o hudobný program sa starám v dramaturgickom tandeme s Tatianou ja. Súčasťou ...

viac

Jozef Červenka: Sľubný režijný debut

Sedliacku česť (Cavalleria rusticana) Pietra Mascagniho a Komediantov (Pagliacci) Ruggiera Leoncavalla spája pozoruhodné množstvo náhodných formálnych paralel i podobný osud. Hoci sú obe diela deklarované ako jednoaktovky, každé z nich fakticky pozostáva z dvoch častí predelených orchestrálnym intermezzom. Obe sú prehľadne koncipovanou a dramatickou silou nabité opery s plnokrvnou talianskou hudbou plnou emócie. Sedliacka česť je priamočiarejšia, hlučnejša a dramaticky účinnejšia. Komedianti sú zasa sofistikovanejší, hudobne pestrejší a majú prepracovanejšie postavy. Obaja skladatelia nedokázali vo svojich ďalších dielach dosiahnuť podobnú úroveň, ani zopakovať úspech „dvojičiek“. Napriek tomu predstavujú dotiahnutý koncept nového hudobného smeru – verizmu, ktorého náznaky už badať u Bizeta, Ponchielliho a raného Pucciniho. Symbolickým manifestom verizmu je prológ Komediantov, v ktorom spevák divákom oznamuje, že uvidia kus naozajstného života. Na Mascagniho a Leoncavalla nadviazali viacerí skladatelia (Giordano, Cilea, Puccini, D‘Albert), no verizmus vo svojej úplnosti predstavujú len tieto dve opery.

Mladá slovenská režisérka Zuzana Fischerová je absolventkou ...

viac

Zuzana Martináková: Ľubomír Chalupka: Generačné a štýlové konfrontácie

Muzikológ Ľubomír Chalupka patrí medzi najvýraznejších odborníkov v oblasti skúmania, analýzy a reflektovania novodobej hudobnej tvorby so zameraním najmä na 20. storočie. Už jeho rozsiahla monografia Slovenská hudobná avantgarda (UK, Bratislava 2011) s podtitulom Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia vyvolala pozitívny rozruch a obdiv k jeho schopnostiam spracovať fundovaným a erudovaným spôsobom tvorbu vtedy mladej skladateľskej generácie v konfrontácii s historicko-spoločenskou a politickou situáciou doma i v zahraničí.

Už o štyri roky neskôr vyšla ďalšia rozsiahla monografia s názvom Cestami k tvorivej profesionalite (UK, Bratislava 2015) s podtitulom Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), v ktorej sa autor zaoberá problematickým vývojom a formovaním slovenskej hudobnej tvorby, a už o ďalšie tri roky vyšla opäť rozsiahla monografia s názvom Generačné a štýlové konfrontácie (UK, Bratislava 2018) a podtitulom Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia II. (1951–2000), ktorá podľa slov autora v úvode knihy nadväzuje na „metodologické východiská a bádateľské skúsenosti, ktoré nás viedli a sprevádzali pri ...

viac