Domov

domov

English

english

prázdny priestor
Logo HC  
Čo počúvaHudobné spravodajstvoCD recenzie
n
 
201804 Hudobný život 04/2018

Spravodajstvo, koncerty, festivaly - Reagujete, Radio_Head Awards Festival 2018, Koncert z tvorby Petra Ebena, Pianos americanos, Jarné koncerty Štátnej filharmónie Košice, Hudba dneška 26: Pražský improvizační orchestr – zvuk na papieri

Rozhovor - Ján Slávik / Martin Burlas

Téma - Nový organ v Bratislave-Krasňanoch

Portrét - Peter Javorka

Mimo hlavného prúdu - Phill Niblock / Marc Sabat

Jazz - Poľský jazz pod krídlami Hevhetie

Cena: 2.16 Eur (65.00 Sk)
Počet strán: 40  


Obsah aktuálneho čísla

Logo Logo časopisu Harmonie
Juraj Bubnáš: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards

Tohtoročný koncert (16. 3.) pod taktovkou Mariána Lejavu otvorila oneskorená premiéra očarujúcej orchestrálnej kompozície Juraja Beneša When Music... (1991). Skladateľ, ktorý sa počnúc druhou polovicou 60. rokov osobitým spôsobom podieľal na avantgardnom pohybe slovenského hudobného života a v nasledujúcom desaťročí ako jeden z prvých anticipoval myšlienky postmoderny, vytvoril rad skladieb oplývajúcich filigránskou a zároveň inteligentnou „grockovskou“ hravosťou (Musique pour Grock No. 1–6, Préference pour 9 instruments, Waltz for Colonel Brumble, Hudba pre orchester a i.). Veľmi príjemne ma prekvapilo, akú čistú a priezračnú formu Benešov hravý idióm nadobudol v tomto doteraz obchádzanom diele z jeho zrelého tvorivého obdobia. Cimbal začlenený do orchestra v ňom už nesymbolizuje snahu po hľadaní archetypálnych vrstiev slovenského folklóru, ako to bolo napríklad v jeho opere Skamenený: stáva sa živou súčasťou farebného zvukového spektra, ktoré vzhľadom na rozvrhnutie orchestrálneho aparátu (jednonásobne obsadené dychové nástroje, časté sólové divisi v sláčikovej sekcii) doslova oplýva komornou transparentnosťou.

Komorná poetika, avšak v celkom odlišnej výrazovej ...

viac