Domov

domov

English

english

prázdny priestor
Logo HC  
Čo počúvaHudobné spravodajstvoCD recenzie
n
 
20190708 Hudobný život 07-08/2019

Spravodajstvo, koncerty, festivaly - Divergencie , EnsembleSpectrum: Rezonancia farieb II, Pro musica nostra Sarossiensi / Thursoviensi, Ensemble Ricercata: Cantéyodjayâ

Rozhovor - Edin Karamazov / Milan Paľa / Eva Blahová / Ostravské dni 

Seriál - Účinky hudby na zdravie hudobníka – Ergonómia a zdravotné aspekty hry na drevených dychových nástrojoch – flauta, hoboj, fagot 

História - Juraj (Jiří) Družecký: skladateľ, ktorého odkaz presahuje Slovensko 

Hudba deťom - Marionety z Lubeníka 

Zrkadlo času - Marta Földešová – keď je práca záľubou

Hudobné divadlo - Nedotiahnuté Hoffmannove poviedky v SND /     Dom na Ringu: 150 rokov Viedenskej štátnej opery

Zahraničie - Praha / Viedeň / Drážďany / Gohrisch / Kroměříž

Jazz - Arve Henriksen: apetít prijímať nové výzvy

Cena: 2.92 Eur (88.00 Sk)
Počet strán: 60  


Obsah aktuálneho čísla

Logo Logo časopisu Harmonie
Robert Kolář: Situations - T. Boroš, I. Šiller

Dávnejšie vznikli jeho Skladačky – Bausteine, neskôr, na popud autorovej manželky, učiteľky klavíra, aj ďalšia zbierka, Situations, určená adeptom klavírnej hry rôznych vekových kategórií aj rôzneho stupňa technickej zručnosti. Potom prišiel impulz od Borošovho dlhoročného kolegu z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a dobrého priateľa, klaviristu Ivana Šillera, zbierku vydať nielen v tlačenej, ale aj zvukovej podobe. Tak sa zrodil v poradí zatiaľ druhý zvukový nosič z produkcie vydavateľstva In Music, na ktorom svoje sily spojili nielen Tomáš Boroš a Ivan Šiller ako interpreti, ale aj okruh ďalších ľudí z ich blízkeho profesijného okolia.
Spomínam si na niekoľko vystúpení Tomáša Boroša – klaviristu, väčšinou v spolupráci s Ivanom Šillerom. Neboli to vždy len drobné inštruktívne skladbičky; nezabudnuteľnou sa pre mňa napríklad stala ich kreácia štvorručnej verzie Ravelovej Mojej matky husi, ozdobená iskrou plnokrvného muzikantstva a vtipu. A ak aj hral svoje drobnosti určené deťom, príjemne ma prekvapovali tým, že im nechýbal nápad a istá dávka autonómnej estetickej hodnoty bez ohľadu na pôvodné pedagogické zameranie. Teraz je tu štúdiová podoba „autorskej“ interpretácie ...

viac

Peter Motyčka: Arve Henriksen: apetít prijímať nové výzvy

Viaceré z tvojich albumov, spomeniem aspoň Chiaroscuro a Cartography, ma prekvapili nielen rozsiahlosťou, ale najmä rozmanitosťou zvukových plôch. Dali by tieto „soundscapes“ označiť ako soundtrack tvojich pocitov a nálad? Ako prebehla tvoja cesta k zvukovému maliarstvu?

Nemyslím si, že som v tomto výnimočný, keďže množstvo umelcov pristupuje k hudbe podobným, povedal by som prirodzeným, spôsobom. Máš však pravdu, keď si všímaš spriaznenosť s maľovaním: namiesto ceruzky či štetca mám trúbku a jednotlivé tóny môžem nielen klásť vedľa seba, ale ich mnohými spôsobmi kolorovať či modelovať. Určite takto k svojej tvorbe pristupujú mnohí, len to nevysvetľujú takýmto spôsobom. Rovnako pracujeme s Davidom – máme skice, na ktoré vo vzájomnej interakcii nanášame farby, máme svoje nástroje, hlasy, elektronické mašinky a množstvo spôsobov – od maľby po vytváranie koláží a zvukových krajiniek. Podobný prístup som zachytil napríklad pri počúvaní hudby Jona Hassela alebo Igora Stravinského. Snažím sa zabudnúť na to, čo ma naučili v škole: „Toto je partitúra, nemenný zápis, a ten je potrebné dokonale reprodukovať.“ Ja hudbu vnímam ako čosi premenlivé. Preto sa mi páči ...

viac

Jozef Červenka: Nedotiahnuté Hoffmannove poviedky v SND

Tesne pred jubilejnou stovkou postihol našu prvú scénu rad zmien, ktoré neprispeli k dobrej kondícii divadla: zmena generálneho riaditeľa SND i šéfa operného súboru a z dôvodu finančných problémov následná redukcia pripravenej sezóny, ktorej za obeť padla jediná z operného mainstreamu dramaturgicky vybočujúca premiéra dvoch krátkych opier Benjamina Brittena. Navyše, pre údajnú legislatívnu nekompatibilitu došlo k zásadnej zmene inscenátorov pripravovaných Hoffmannových poviedok. Pôvodne angažovaný ukrajinský režisér Andriy Zholdak so svojím tímom nenápadne zmizli z webu SND a na jeho mieste sa objavilo meno interného dramaturga Pavla Smolíka. Ten sa ako „náhradník“ ujal réžie inscenácie, ktorá sa medzitým už hudobne pripravovala.

Hoffmannove poviedky sa zo sveta lyrickej francúzskej opery 19. storočia výrazne vymykajú. Keďže neexistuje žiadna skladateľom autorizovaná verzia, je počet spracovaní a interpretácií rovnako fantastický ako samotný dej. Opera SND siahla po bežne uvádzanej verzii Fritza Oesera.

Pavol Smolík sa k réžii vrátil po dlhšom čase. Potrebný čas na prípravu neľahkého diela evidentne nemal a na výsledku to poznať. Svedčí o tom množstvo ...

viac

Ondrej Veselý: Edin Karamazov: „Hranie na ulici bolo dobrou školou.“

Kedy si sa začal venovať gitare?

Vôbec nie skoro. Venujem sa jej od svojich desiatich rokov.

Aké bolo v tých časoch postavenie klasickej hudby v tvojej krajine?

Vtedy sme patrili pod Juhosláviu a čo sa týka hudby, bol to skvelý čas plný koncertov. Pochádzam z malého mestečka v Bosne a Hercegovine a gitaru som prvýkrát počul, keď akísi chalani hrali rockovú hudbu. Neskôr sa ku mne dostala nahrávka Bachovej Ciaccony v interpretácii klasického gitaristu a okamžite som vedel, kam sa budú uberať moje kroky.

Ako vnímaš situáciu v Bosne a Hercegovine dnes, keď sa klasická hudba dostáva na perifériu?

Používajme termín art music. To, čo dnes počuť odvšadiaľ, art music nie je. Samotné umenie sa aj s hudbou nachádza (použijem to slovo?) – v kríze. Ale nie samo o sebe. Zdá sa mi, že ľudia ktorí vládnu systému, nechcú, aby sme čítali knihy a počúvali kvalitnú hudbu. Nechcú ani len to, aby sme jedli dobré jedlo. Potrebujú totiž pod sebou primitívov. Neservírujú nám umenie, ale niečo iné. Niečo, čo nás utlmí a vďaka čomu „kúpime“ hlúposti, ktoré nám tlačia. Preto sa umenie opäť dostáva do undergroundu, ...

viac

Lýdia Dohnalová: Pro musica nostra Thursoviensi

Záhadu ľahko dešifrujeme listujúc v našej histórii: výsadné miesto v nej patrilo aristokratickému rodu Turzovcov, ktorý mal viacero sídiel roztrúsených na území dnešného Slovenska. Ťažiskovo v Žilinskom a Oravskom regióne. Táto asociácia bola skvelým impulzom situovať podujatie do miest a objektov spojených s týmto osvieteným rodom a upozorniť na to, čo zatiaľ pre verejnosť nie je príliš známe. Niektoré z objektov stáročia postupne pustli a chátrali, niektoré šťastnejšie „našli milosrdenstvo“ aj v minulom režime, ako-tak prežili a niektoré výsadne našli už v prítomnosti vnímavých donorov, reštaurátorov a zároveň nových majiteľov. O tom viac prezrádza veľkoryso skoncipovaný bulletin naplnený informáciami nielen ku koncertom. Je fundovaným kunsthistorickým „bedekrom“ s výkladom Petra Kresánka, sprostredkujúcim legendu k jednotlivým architektonickým objektom – dejiskám ôsmich koncertov. Treba ešte upozorniť na exkluzívnu grafickú minucióznosť bulletinu: každý z obsažných textov je názorne doplnený perokresbou (nie fotografiou!) autora Igora Cvacha, ktorá dodáva celku štýlovo decentne archaizujúci nádych.

Žilinská edícia Pro musica nostra začínala koncertom Ensemble Opera ...

viac

Lýdia Dohnalová: Eva Blahová: Chceme pomôcť našim laureátom, aby sa dostali do sveta

Uplynulý 23. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského (19.–25. 5.) vyvolal pozitívny ohlas, viacerí ho označili ako výnimočne úrodný. Súdiac podľa galakoncertu s vystúpením víťazov, na ktorom pódium vskutku žiarilo pestrosťou, farbami a skvelými zrelými speváckymi výkonmi, osud súťaže sa po sinusoidách a eskapádach v nedávnej minulosti ustálil a podujatiu svitlo na lepšie časy. Vedeli by ste charakterizovať aktuálny ročník v kontexte uplynulého diania?

Na tohtoročnej súťaži sa zúčastnilo do šesťdesiat adeptov z pätnástich krajín. Mali sme z toho ozajstnú radosť, myslím, že absolútne opodstatnenú, pretože súťaž mala pred niekoľkými rokmi „generálnu pauzu“. Vrátim sa však najskôr k predchádzajúcemu 22. ročníku z roku 2017. Veľkou satisfakciou pre nás bolo, že po sedemročnej prestávke sa naň vtedy prihlásilo a prišlo 130 záujemcov, čo bolo nielen prekvapením, ale zdalo sa nám to vzhľadom na štruktúru súťaže priamo nezvládnuteľné. Boli sme však napokon radi, pretože úroveň bola neobyčajne vysoká, čo vlastne signalizovalo prajné echo z okolitého sveta. Súťaže sú pre interpretov veľmi náročné fóra, ak nehovoríme o umeleckej ...

viac