English version

Logo Roka slovenskej hudby

  Hudobné centrum

  Mgr. Magdaléna Čierna, MAS
  manažérka

  Michalská 10

  815 36 Bratislava 1

  tel.: +421 (2) 5920 4816-17

  e-mail: cierna@hc.sk


2006 - Rok slovenskej hudby


Rok 2006 vyhlásilo na podnet Hudobného centra Ministerstvo kultúry SR za Rok slovenskej hudby.

Pri tejto príležitosti a v súvislosti s významnými jubileami osobností slovenskej hudobnej kultúry - Alexandra Moyzesa, Ľudovíta Rajtera a Jána Levoslava Bellu -
pripravujeme tieto podujatia a aktivity:


AKTUALITY

 
Logo Hudobného centra